De datakaart basisonderwijs

Waar vind je relevante informatiebronnen? Ga op zoek in de datakaart.

  Inhoud en visie

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Er is heel wat data beschikbaar, maar je ziet niet altijd door de bomen het bos. Met deze kaart willen we een inspirerend overzicht bieden om data in te zetten in de kwaliteitsontwikkeling van je school.

  Deze datakaart bevat enkele relevante databronnen die je kunt gebruiken. De inhoud van deze kaart is inspirerend en niet volledig. Niet alle thema’s, relevante vragen of informatiebronnen zitten hierin vervat. Naast de bronnen in de datakaart kun je bovendien ook op zoek gaan naar relevante vakliteratuur. Er zijn in Vlaanderen heel wat goede boeken, blogs, informatieve websites en video’s die je meer informatie geven over de meest recente inzichten.

  De datakaart bestaat uit verschillende domeinen die geïnspireerd zijn op de (deel)rubrieken van het OK-kader of het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Binnen deze domeinen zie je relevante onderwerpen en thema's. Aan de rechterkant zie je mogelijke databronnen. Om databronnen te vinden kun je:

  • bestaande documenten en informatiebronnen raadplegen;
  • bevragen via interviews, gesprekken of een vragenlijst;
  • gedrag, gebeurtenissen of de omgeving observeren.

  Gebruik

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Je gebruikt de kaart bij een specifieke focus of vraag. Het is dus NIET de bedoeling om ze als checklist te gebruiken en alles te verzamelen.

  Indien je een focus of vraagt hebt, kun je de kaart gebruiken als een inspirerende map om relevante databronnen te zoeken. Ga voor eenzelfde thema of vraag steeds op zoek naar minstens drie bronnen. Door deze triangulatie krijg je betrouwbaardere informatie.

  Over deze databank

  In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio