Erasmus+ 2021-2027: the new programme is out!

Na het akkoord over het meerjarig financieel kader, werd kort daarna ook het Erasmus+-programma voor 2021-2027 afgeklopt.

Zoals in de vorige programmaperiode worden alle niveaus en soorten onderwijs en opleiding behandeld in het Erasmus+-programma, van kleuteronderwijs tot volwassenenonderwijs.

Opnieuw ligt de focus sterk op de bevordering van de leermobiliteit van individuen en groepen op het gebied van onderwijs en opleiding. Maar ook richt het Erasmus+ 2021-2027-programma zich op inclusie. Zowel de Commissie als de lidstaten zullen actieplannen moeten ontwikkelen om belemmeringen op te sporen en de deelname van kansarmen te vergroten. Bovendien zullen zij aanvullende subsidies kunnen verstrekken, waaronder voorschotten voor degenen die de eerste kosten moeten betalen. Volgens het bereikte akkoord kunnen projecten niet worden afgewezen vanwege hogere kosten als gevolg van inclusiemaatregelen.

Het programma is gefinancierd met meer dan 26 miljard euro, bestaande uit 24,5 miljard euro in lopende prijzen en 1,7 miljard euro extra in prijzen van 2018. Hierdoor zal het met name nieuwe vlaggenschipinitiatieven kunnen ondersteunen, zoals Europese universiteiten, Erasmus+- lerarenacademies, centres of vocational excellence en DiscoverEU.

Nu moet nog de programmagids voor 2021 gepubliceerd worden en moet men het uitzetten van de calls grondig voorbereiden. Hierdoor kan een aantal calls dit jaar later vallen. Echt grote verschillen tussen 2020 en 2021 worden echter niet verwacht.

Binnen dit programma ontvingen we bovendien meteen goed nieuws! Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal een accreditatie ontvangen voor zeven jaar. Dit wil zeggen dat we met zekerheid de komende jaren nog heel wat scholen kunnen ondersteunen tijdens een eerste Erasmus+ ervaring.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio