Een interessant project over de toekomst van de leraar beroepsgericht onderwijs in de startblokken!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de volgende jaren meewerken aan een boeiend Erasmus+-project rond de toekomst van de leraar beroepsgericht onderwijs. Samen met partners uit Letland, Finland en Engeland zullen we onderzoeken wat de internationale verschillen en noden zijn binnen dit lerarenprofiel.

Internationaal zien we een dreigend tekort aan leraren. Vooral in het beroepsgericht onderwijs geven de hoge vergrijzingscijfers aan dat er nood is aan actie.

Vanuit dit project zullen we mee onderzoeken welke acties er in de verschillende landen genomen worden op nationaal, regionaal of schoolniveau om het lerarentekort tegen te gaan. We bekijken welke acties bijdragen tot een grotere aantrekkelijkheid en status van het lerarenberoep. 

Meer informatie over dit project kun je nalezen op de projectenpagina

×
Kijkt als...
Niveau
Regio