Maak kennis met INDI

INDI zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het algemeen en meer in het bijzonder de deelnemers aan de mobiliteiten (structured courses & jobshadowings) binnen de ERASMUS+ mobiliteitenconsortia (leerplichtonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenenonderwijs) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen mee ondersteunen bij het integraal aan de slag gaan met de 4 horizontale prioriteiten uit het lopende ERASMUS+-programma:

  • Inclusie en diversiteit: alle acties in het kader van het ERASMUS+-programma hebben tot doel gelijke kansen en gelijke toegang, inclusie, diversiteit en billijkheid te bevorderen.
  • Digitale transformatie: de COVID-19-pandemie heeft nog sterker duidelijk gemaakt hoe belangrijk digitaal onderwijs is voor de digitale transformatie die Europa nodig heeft. 
  • Milieu en bestrijding van klimaatverandering: Het milieu en de strijd tegen de opwarming van de aarde zullen horizontale prioriteiten worden bij het selecteren van projecten. Duurzaamheid moet deel gaan uitmaken van het hele spectrum aan onderwijs en opleiding, met inbegrip van leerprogramma’s, professionele ontwikkeling voor onderwijsactoren, gebouwen, infrastructuur en activiteiten. Het Erasmus+-programma is een belangrijk instrument om de kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot klimaatverandering te vergaren en duurzame ontwikkeling te ondersteunen, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten.
  • Deelname aan het democratische proces, gemeenschappelijke waarden en maatschappelijke betrokkenheid: met het Erasmus+-programma wordt de beperkte deelname van de burgers aan de democratische processen en hun gebrek aan kennis van de Europese Unie aangepakt en geprobeerd hen te helpen om de problemen te overwinnen die het hen moeilijk maken om actief betrokken te zijn bij en deel te nemen aan hun gemeenschappen of het politieke en maatschappelijke leven van de Unie.

INDI zelf is het resultaat van het ERASMUS KA2-project INDI waarin Katholiek Onderwijs Vlaanderen projectpartner was.

De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met de integratie van allochtone kinderen in kleuterscholen. Vanuit een professioneel en menselijk oogpunt zijn wij van mening dat het in de vroege kinderjaren erg belangrijk is om allochtone kinderen en hun ouders te ondersteunen en bij te staan ​​bij de integratie in een nieuwe taalkundige, culturele en religieuze omgeving, die sociale, culturele en taalkundige gebieden omvat.

Met het INDI-project wisselen we voorbeelden van good practice uit met andere organisaties. Het brengt organisaties samen met vergelijkbare visies op de ontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie in Europa, die met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd op het gebied van inclusie van kinderen uit minder stimulerende leeromgevingen en allochtone kinderen en hun families.

Het INDI-project (Inclusion and Diversity) is een Erasmus+ KA220-project, waarbij zes organisaties uit vijf Europese landen (Zweden, België, Slovenië, Malta en Cyprus) betrokken zijn met vergelijkbare visies op de ontwikkeling van onderwijs en opvang voor jonge kinderen in Europa. Gemeenschappelijke uitdagingen in deze sector zijn onder meer de inclusie van kinderen met verschillende capaciteiten en behoeften, van kinderen uit minder stimulerende leeromgevingen en van allochtone kinderen en hun families. Tijdens dit 3-jarige project komen deze organisaties samen om leer-/onderrichts-/trainingsactiviteiten te bieden om goede praktijken te delen en uiteindelijk meerdere bronnen te creëren die kunnen worden verspreid en gebruikt in scholen over de hele wereld.

De INDI-pop wil de verbindende figuur zijn tussen de verschillende landen en vormt de rode draad om het contact tussen de verschillende partners en de kinderen zo laag mogelijk te houden. Via INDI is het duidelijk dat we, ondanks verschillende talen, toch op een eenvoudige manier met elkaar kunnen communiceren.

Met INDI willen we binnen het netwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en ook daarbuiten in dialoog gaan over de integratie van de 4 horizontale prioriteiten van het ERASMUS+ programma in onze internationale werking. Ook benieuwd hoe we dit doen of heb je zelf concrete ideeën? Ontmoet INDI en ga alvast op zoek naar de rijke informatiebron(nen) die ze in haar kleine tasje bij heeft.

Verwante artikels

UNECE Forum for ESD

di 16 april 2024
×
Kijkt als...
Niveau
Regio