Gratis opleiding Individual Pupil Mobility

Krijg jij jouw collega’s niet mee in je internationaliseringverhaal? Worstel jij met leerlingen die een paar maanden in het buitenland willen gaan studeren? Is individuele mobiliteit voor de leerlingen van jouw school nog een droom en wil jij daar verandering in brengen? Wil jij jouw leerlingen beter voorbereid en sterker omkaderd op hun buitenlands avontuur laten vertrekken? Wil jij van individuele leerlingenmobiliteit een sterke bouwsteen van jouw ‘wereldschool’ maken?

Voor wie is deze opleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Deze opleiding is er voor alle leraren, beleidsmedewerkers, onderwijsondersteuners, directieleden … die binnen hun school of scholengemeenschap ‘structureel en officieel’ of ‘informeel en op basis van praktijk en interesse’ deel uitmaken van het internationaliseringsproject van de school of scholengroep. Deze opleiding is er voor iedereen die zich wel eens volgende vragen stelt:

 • Hoe evalueer je leerlingen die op individuele uitwisseling gaan en integreer je hen weer in de klas en het schooljaar?
 • Hoe geef je elke leerling de kans om op internationale uitwisseling te gaan?
 • Hoe worden deze individuele uitwisselingen een sterke schakel in het internationaliseringsbeleid van je school?

Waarom deze opleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Europa is duidelijk: leerlingen secundair onderwijs de kans geven een deeltje van hun schoolcarrière in het buitenland te laten doorbrengen wordt de norm. De aanbevelingen vanuit de Europese Commissie laten daar geen twijfel over bestaan. Al is er om dit doel te bereiken nog heel wat werk aan de winkel!

Jij kan de katalysator tot dit doel voor jouw school of scholengemeenschap worden door deze Europese ETAR-opleiding te volgen.

Wat mag je verwachten?

sla link op in klembord

Kopieer

Geen saaie theoretische uiteenzetting maar een hands-on opleiding die vertrekt vanuit de context en waarde van dergelijke mobiliteiten voor het internationaliseringsproces van jouw school. We vertrekken bij het begin: Hoe ouders, collega’s, leerlingen, … overtuigen van de meerwaarde van internationalisering. Hoe obstakels en weerstand wegwerken en internationale kansen creëren voor elke leerling.

Je kunt ongetwijfeld veel inspiratie halen uit de verhalen van de vaak vergeten pioniers en de live getuigenissen. Daarna gaan we heel concreet verder werken op de competenties die leerlingen ontwikkelen tijdens een leerperiode in het buitenland en focussen we op transversale competenties als basis om leerresultaten in het buitenland te erkennen binnen het eigen Vlaamse/Nederlandse curriculum.

Verder focust deze training ook op de interculturele competenties, zowel van leerlingen als leerkrachten, en hun plaats ervan binnen dat curriculum.

We leren jullie tot slot verschillende praktische, door de Europese Commissie goedgekeurde, tools voor de evaluatie en (automatische) erkenning van vakspecifieke en transversale competenties gebruiken en gaan samen aan de slag.

Doel en trainingsoutput

sla link op in klembord

Kopieer

Na het volgen van deze praktische, tweedaagse training kan je:

 •  individuele mobiliteit van leerlingen in het internationaliseringsbeleid van jouw school integreren en weet je hoe ouders, collega’s en leerlingen mee te krijgen in het internationale verhaal van jouw school.
 • de (transversale) competenties bepalen, evalueren en automatisch erkennen die leerlingen tijdens een internationale uitwisseling ontwikkelen.
 • werken met de tools die Europa ons aanreikt om individuele uitwisselingsprogramma’s samen voor te bereiden met leerlingen, ouders, collega’s en de beide betrokken scholen (zend- en gastschool).
 • werken met de praktische kaders en overeenkomsten die nodig zijn om individuele leerlingenmobiliteit te evalueren.
 • jouw collega’s leren hoe zij de prestaties van jongeren in het buitenland kunnen evalueren en een buitenlandse lesperiode van 2 tot 10 maand kunnen erkennen in het eigen schoolcurriculum.
 • Dooreen goede omkadering IPM toegankelijker maken en zorgen dat elke leerling deze kans kan grijpen.

Extra redenen om je in te schrijven

sla link op in klembord

Kopieer

 • Je leert tijdens deze dagen heel wat van collega’s en kan je laten inspireren door hun verhalen en ervaringen.
 • Je ontmoet enkele experts ‘internationale schoolprogramma’s’ en kan hen jouw vragen stellen.
 • Deze training kan zowel met overnachting als onder de vorm van twee opeenvolgende dagen worden gevolgd.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

 • De training vindt plaats op 1 en 2 februari 2024 in Brugge.
 • Je kunt deze training volgen inclusief overnachting of je kan ’s avonds gewoon naar huis gaan.
 • De opleiding loopt van 9.30uur tot 16.30 uur op donderdag 1 februair en van 9 tot 16 uur op vrijdag 2 februari. Een meer gedetailleerd programma krijg je na inschrijving.
 • Je inschrijving is pas volledig na het storten van een ‘no-show-fee’ van 100 euro op BE92 4263 1251 9123 (AFS Interculturele Programma’s) met vermelding van ‘ETAR-opleiding Brugge – naam school – naam deelnemer’. Deze fee wordt integraal teruggestort bij aanwezigheid. De opleiding is volledig gratis inclusief catering en eventuele overnachting.
 • Inschrijven doe je uiterlijk op 12 januari 2024 via deze link

×
Kijkt als...
Niveau
Regio