Call ErasDu mobiliteiten leerlingen stages voorjaar 2023

Ook in het voorjaar van 2023 kunnen leerlingen uit alle richtingen van het technisch en beroepsonderwijs (voltijds, deeltijds, duaal, buso) opnieuw gratis deelnemen aan kortlopende stages in het buitenland met ErasDu. Indienen van de dossiers kan vanaf 15 november 2022. Eeerder ingediende dossiers, worden als niet-ingediend beschouwd! Dit neemt niet weg dat je vooraf een dossier kunt indienen om na te gaan of dit voldoende kwalitatief werd opgemaakt.

De hoofdperiode voor de stages in het najaar 2022 werd vastgelegd op 24/4 tot 8/5/2023. De deadline voor indiening van de kandidaatsdossiers is 15 januari 2023.
 
Het kandidaatsdossier is nog steeds een excel-file, maar de laatste versie is vanaf nu online beschikbaar in de folder:
https://drive.google.com/drive/folders/19QxzRngsljVpskF1AVmfTnejKJQ5j_TX?usp=sharing 
Zoals steeds bewerk je de file best in een offline excel-omgeving. 
 
Promomaterialen zijn ook online te vinden via https://drive.google.com/drive/folders/1z7sN_os9ULdJ0iUqH3F3J8FHKCQhtujA?usp=sharing

×
Kijkt als...
Niveau
Regio