Bouw verder aan je Europees netwerk - Roemeense partner

Is je school al actief binnen het ERASMUS+ programma of heb je andere internationale ervaring? Dan weet je dat een goed en betrouwbaar netwerk onontbeerlijk is. Grijp dan deze opportuniteit om je bestaande netwerk uit te breiden met een Roemeense partner.

De Roemeense partner wenst twee schoolbezoeken te doen.

Het betreft:

 • Periode: 28 november tot 1 december
  • Groep: 3 kleuterleidsters en 1 leerkracht basisonderwijs
  • Doelstellingen mobiliteit
   • Ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor de implementatie van curriculaire en buitenschoolse onderwijsprogramma's op basis van innovatie
   • Hoe de Nederlandse taal bij deze doelgroep wordt aangebracht

Bedoeling is dat de school vooraf samen met de hostschool in Vlaanderen en/of Brussel het programma opstellen.

Indien jullie gebruik wensen te maken van deze opportuniteit gelieve tegen ten laatste 27 oktober 2023 te mailen naar kevin.weytens@katholiekonderwijs.vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio