Over het tijdschrift

In dialoog was van 2016 tot en met 2020 het tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In tijden waarin informatie in de eerste plaats digitaal verspreid wordt, willen we daar nog meer op inzetten. We werken momenteel nog een nieuw platform uit waarlangs we interessante en uitdagende standpunten willen belichten en waar goede praktijkvoorbeelden gedeeld kunnen worden, kortom: we willen er ook jou een stem geven!

De nummers van het tijdschrift blijven in ons digitale archief ter beschikking. De artikels rond de koopkracht van onze werkingsmiddelen (2017 en 2020) zijn met de onvoorziene coronakosten in het achterhoofd, zeker het herlezen waard.

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

In dialoog creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. 

Voor wie?

sla link op in klembord

Kopieer

Ons tijdschrift is in de eerste plaats gericht op de leidinggevenden in onderwijs: schoolbestuurders en directies. Zo vormt het een wegwijzer voor elk lid van een katholiek schoolbestuur. Maar ook het middenkader op school en de leraar zelf vinden er een bron om de visie op onderwijs te verdiepen en scherp te stellen. Daarnaast wil In dialoog toonaangevend zijn voor onze beleidsmakers, pedagogisch begeleiders, nascholers, kortom iedereen die op bovenschools niveau de kwaliteit van onderwijs behartigt. 

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Elk nummer bevat een aantal grondig uitgewerkte artikels. Verder nemen we enkele vaste rubrieken op:

  • focus op een wetenschappelijk onderzoek 
  • boekrecensies
  • een dossier pro&contra
  • geloven vandaag

×
Kijkt als...
Niveau
Regio