Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Voorbeeld - Exponentiële groei

In alle leerplannen wiskunde van de derde graad D/A- en D-finaliteit staat een leerplandoel over exponentiële groei.

Effectieve didactiek ‘Lessen met effect’ – controle van begrip in de lessen wiskunde

Controle van begrip (CVB) betekent: ‘De leraar controleert of de leerlingen de leerstof begrijpen en stemt het vervolg van de les hierop af'.

Vergelijking van de leerplannen wiskunde van de derde graad D/A-finaliteit

In dit document vergelijken we alle leerplannen wiskunde van de derde graad D/A-finaliteit met elkaar.

Reflectiedocument voor de vakgroep

Dit inspiratiedocument kun je gebruiken om met de vakgroep te komen tot een gelijkgerichte visie over de onderwijsleerpraktijk.

Ondersteuning bij het opstellen van een jaarplan - lestijdensuggestie - wiskunde in de 3de graad D en DA

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Je vindt hier ook voor elk leerplan wiskunde van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud.

Oplossen van problemen - wiskunde in de A-stroom, D- en D/A-finaliteit

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over het oplossen van problemen. We willen leerlingen leren om problemen binnen verschillende contexten op te lossen gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio