Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Statistiek in de derde graad

Om je te ondersteunen bij het geven van statistiek in de derde graad stellen we een syllabus, workshop en organisatiemodellen ter beschikking.

Voorbeeld onderzoekscyclus - Vergelijking van leeftijden van man en vrouw bij heterokoppels

In de leerplannen wiskunde en statistiek van de derde graad D-finaliteit staat een specifiek leerplandoel over onderzoekscompetenties. Je vindt hier een voorbeeld voor een onderzoekscyclus behorende bij de specifieke inhoud: hypothesetoetsen.

Effectieve didactiek ‘Lessen met effect’ – controle van begrip in de lessen wiskunde

Controle van begrip (CVB) betekent: ‘De leraar controleert of de leerlingen de leerstof begrijpen en stemt het vervolg van de les hierop af'.

Onderzoekscompetentie Statistiek

In de leerplannen Statistiek III-Sta-d en III-Sta’-d staat een leerplandoel over onderzoekscompetentie. We geven je meer duiding en enkele inspirerende voorbeelden bij deze doelstelling.

Statistiek in de 3de graad D-finaliteit Humane Wetenschappen en Welzijnswetenschappen: organisatiemodellen - jaarplanning - lestijdenverdeling

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning voor de leerplannen Statistiek. Je vindt hier ook voor elk leerplan Statistiek van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud/leerplandoel.We geven eerst enkele suggesties voor verschillende mogelijke organisatiemodellen voor Statistiek in de richtingen Humane Wetenschappen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio