Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Effectieve didactiek ‘Lessen met effect’ – controle van begrip in de lessen wiskunde

Controle van begrip (CVB) betekent: ‘De leraar controleert of de leerlingen de leerstof begrijpen en stemt het vervolg van de les hierop af'.

Onderzoekscompetentie Statistiek

In de leerplannen Statistiek III-Sta-d en III-Sta’-d staat een leerplandoel over onderzoekscompetentie. We geven je meer duiding en enkele inspirerende voorbeelden bij deze doelstelling.

Ondersteuningsdocument voor het opstellen van een jaarplan statistiek - derde graad Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Er worden ook verschillende mogelijke organisatiemodellen gesuggereerd. Je vindt hier ook voor elk leerplan statistiek van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud/leerplandoel.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio