Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Onderzoekscompetentie moderne, vreemde talen

In de onderstaande documenten vind je een algemene aanzet en een uitgewerkt voorbeeld om te werken rond het leerplandoel: "De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting."

Onderzoekscompetentie Moderne talen

In de onderstaande documenten vind je een algemene aanzet en een uitgewerkt voorbeeld om te werken rond het leerplandoel: "De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting."
×
Kijkt als...
Niveau
Regio