Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Onderzoekscompetentie Defensie en veiligheid

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting Defensie en veiligheid'.

Inspiratie onderzoekscompetentie

In dit document vind je inspiratie om de onderzoekscompetentie in te vullen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio