Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Inspiratie onderzoekscompetentie

Deze pagina bevat eerste inspirerende voorbeelden voor de onderzoekscompetentie binnen de leerplannen natuurwetenschappen en aanverwanten.

Onderzoekscompetentie Agrotechnieken dier

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met specifieke inhouden van dit leerplan.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio