Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Effectieve didactiek ‘Lessen met effect’ – controle van begrip in de lessen wiskunde

Controle van begrip (CVB) betekent: ‘De leraar controleert of de leerlingen de leerstof begrijpen en stemt het vervolg van de les hierop af'.

Voorbeeld - Lengte van een lijnstuk

In deze opdracht komen gelijkvormigheid en de stelling van Pythagoras aan bod. We vergelijken twee oplossingsmethodes. Door gebruik te maken van heuristiek maken we dit probleem eenvoudiger.

Vergelijking van de leerplannen wiskunde van de tweede graad DA-finaliteit

In dit document vergelijken we alle leerplannen wiskunde van de tweede graad D/A-finaliteit met elkaar.

Reflectiedocument voor de vakgroep

Dit inspiratiedocument kun je gebruiken om met de vakgroep te komen tot een gelijkgerichte visie over de onderwijsleerpraktijk.

Oplossen van problemen - wiskunde in de A-stroom, D- en DA-finaliteit

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over het oplossen van problemen. We willen leerlingen leren om problemen binnen verschillende contexten op te lossen gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden.

Ondersteuning bij het opstellen van een jaarplan - lestijdensuggestie - wiskunde in de tweede graad D en DA

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Je vindt hier ook voor elk leerplan wiskunde van de tweede graad D- en DA-finaliteit een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio