Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Hulpmiddel leerlijn 2de graad sociologie-psychologie en 3de graad (toegepaste) sociale en gedragswetenschappen

De bedoeling van dit document is om het overleg tussen de collega's van de 2de en 3de graad te faciliteren.

LPD1+ inspiratie visualisatie bril

LPD 1 + De leerlingen onderzoeken een thema vanuit perspectieven uit de psychologie en sociologie.Het is belangrijk dat leerlingen bij eenzelfde thema perspectieven uit de psychologie en de sociologie betrekken. Hiervoor zou je de visualisatie van de bril kunnen gebruiken waarbij ze bv. met kleuren in hun presentatie aangeven of ze het hebben over een perspectief uit de psychologie of sociologie.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio