Veilig omgaan met stoffen in practica

Welke stoffen zijn veilig en hoe ga je met gevaarlijke stoffen om tijdens practica?

In de brochure over veiligheid en milieu van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging bij omgaan met stoffen in het schoollaboratorium vind je informatie over veiligheidsonderricht voor leerlingen, over opslag van chemische stoffen, vergunningen bij aankoop van chemicaliën, afvalbeheer…

Informatie over gevaarlijke stoffen vind je in de databank gevaarlijke stoffen (dBGS): een softwaretoepassing met heel wat praktische tools (veiligheidsetiketten maken, inventarisatie van de chemische producten, adviezen voor gebruik van gevaarlijke stoffen in het onderwijs, kenmerken van stoffen, links naar werkplekinstructiekaarten, tal van koppelingen naar sites met met zeer uitgebreide info over (gevaarlijke) stoffen). De databank telt meer dan 1000 gevaarlijke stoffen met gegevens volgens de recentste wetgeving en wordt regelmatig bijgewerkt.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio