Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Het techniek/STEM-lokaal

Zit je met vragen over de inrichting van het techniek /STEM-lokaal, hoe berg je alles op, wat zijn aandachtspunten …? We geven je meer informatie.

iSTEM

Leermodules voor STEM-onderwijs ontwikkeld door de interassociatie-cel ‘iSTEM inkleuren’.

Wisselwerking tussen concepten en contexten in vakdidactiek

Vakdidactische tekst over het aanwenden van concepten in wisselende contexten en hoe contexten betekenis geven aan concepten. De tekst verheldert de manieren waarop een wisselwerking tussen concepten en contexten didactisch kan worden uitgewerkt.

Veilig omgaan met stoffen in practica

Welke stoffen zijn veilig en hoe ga je met gevaarlijke stoffen om tijdens practica?

Toelichting bij de leerplannen basisopties STEM

Aan de hand van verschillende presentaties lichten we de leerplannen toe.

Teach Engineering

Diverse didactische projecten rond engineering, onder meer voor de eerste graad van het secundair onderwijs (Middle School). Website van de universiteit van Colorado ondersteund door de National Science Foundation van de Verenigde Staten.

Scientix/Evalueren van onderzoekend leren

Het SAILS-project laat zien hoe leraren vaardigheden voor onderzoekend leren kunnen evalueren. Er werden 19 modules ontwikkeld en in het Nederlands vertaald.

Schakelen tussen de COVID-kleurcodes in de natuurwetenschappen.

Overschakelen tussen de COVID-kleurcodes brengt heel wat aanpassingen met zich mee. Voor leraren natuurwetenschappen zijn deze aanpassingen ingrijpend: mag je nog lesgeven in je vaklokaal, heb je nog toegang tot het labo? 

STEMcomputer

Uitgewerkt leermateriaal om vaardigheden rond computationeel denken te ontwikkelen voor jongeren van 4 tot 14 jaar. Ontwikkeld door een groep van Vlaamse lerarenopleidingen en wetenschapscommunicatoren.

STEM-projecten van brightlab

Een educatief aanbod van STEM-projecten en initiatieven van Rvo-society voor onderwijs en vrije tijd.

STEM voor leraren

STEM-aanbod van de Associatie KU Leuven voor verschillende doelgroepen en rond 13 vakdomeinen.

Ontwerpend leren

Uitgebreide website van David Barlex, gerenommeerd professor Design and Technology en Torben Steeg, onderzoeker STEM-onderwijs. De materialen zijn gebaseerd op jarenlang vakdidactisch onderzoek in het kader van het Nuffield Design and Technology Project.

Online labo: Go-Lab Ecosystem

Gratis online labo en faciliteiten voor digitale leerscenario’s in STEM-onderwijs. Resultaat van het internationale project Go-Lab Initiative, een consortium gecoördineerd door prof. dr. Ton de Jong (Universiteit Twente).

Natuur, leven en technologie

Deze website stelt interdisciplinaire lesmodules ter beschikking voor het Nederlandse keuzevak ‘Natuur, leven en technologie’.

Modelleren en simuleren

Modelleren in STEM is belangrijk om fenomenen te voorspellen en te verklaren, om technische systemen te onderzoeken en te ontwikkelen in functie van behoeften bij gebruikers, om technische systemen te testen en bij te sturen.Voorbeelden van modellen zijn replica’s, computersimulaties, 2D-tekeningen, 3D-constructies, schema’s, diagramma’s, grafieken, formules …

Microsoft STEM projectportfolio 'Hacking STEM'

Microsoft ontwikkelt in samenwerking met onderwijspartners lesactiviteiten waarin onderzoeksvaardigheden centraal staan. In elk project staan levensechte problemen centraal waarbij computationeel denken en ontwerpend leren aan bod komt. Leerlingen bouwen zelf meetinstrumenten om data te verzamelen.

Lesvideo’s en leermateriaal fysica en wiskunde van Labofun

Website waarin leerstof fysica en wiskunde aan bod komt aan de hand van korte videofilms en presentaties. Deze kunnen gebruikt worden voor de flipped classroom-methode of voor gedifferentieerd en onderzoekend leren.

Klas in bedrijf

Website die het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas verbindt met de manier waarop onderzoek, ontwikkeling en productie in voedingstechnologische bedrijven gebeurt. Dit gebeurt via didactisch videomateriaal. De interactie tussen STEM en samenleving komt op een betekenisvolle manier aan bod.

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie

Website met voorbeeldmaterialen en achtergrondinformatie voor biologie, fysische geografie, natuurkunde, scheikunde en technologie. Je vindt vakdidactische informatie over het aanleren van procedurele doelen (werkwijzen) en STEM-concepten (cross-cutting concepts of denkwijzen) in Natuur, ruimte & techniek en in STEM. Ontwikkeld door de Nederlandse Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO).

Informatie over recent vakdidactisch onderzoek in Natuur, Techniek en Wiskunde

De website ecent/ELWIeR van de Nederlandse lerarenopleidingen 'Science en Wiskunde/Rekenen' ontsluit veel op onderzoek gebaseerde vakdidactische aanbevelingen voor onderwijs in Natuur, Techniek en Wiskunde.

Effectieve didactiek voor beroepsonderwijs

Studie over effectieve pedagogisch-didactische onderwijsmethoden voor beroepsonderwijs uitgevoerd door het ‘Centre for Real-World Learning’, Universiteit van Winchester.

Dwengo

Deze website van Dwengo vzw biedt lesmateriaal rond robotica, programmeren, computationeel denken, artificiële intelligentie en STEM.

Dierlijk restafval op school

In de biologielessen worden dierlijke producten gebruikt: wat zegt de wetgever over het gebruik ervan voor onderwijsdoeleinden? Wat doen we met het restafval op school?

De chemieleerkracht

Ondersteunend didactisch materiaal voor lessen chemie: steekkaarten, experimenten, spelmateriaal, films, ICT, contexten waarin chemie zich manifesteert, informatie rond veilig werken in het labo … Ontwikkeld door de lerarenopleiding van UCLL in samenwerking met studenten.

Bioplek

Nederlandse website die een hele waaier aan lesmateriaal en didactische hulpmiddelen ter beschikking stelt rond biologie-onderwijs.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio