Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Uitwisselingsplatform Smartschool

Op het uitwisselingsplatform Smartschool (http://dpbso.smartschool.be) vind je bij het vak Mens en samenleving heel veel informatie terug die kan bijdragen tot de realisatie van het leerplan.

Realisatie van het leerplan M&S via projecten

Het leerplan Mens en samenleving biedt leraren de mogelijkheid om vanuit het eigen pedagogisch project of in functie van de beginsituatie van een specifieke leerlingengroep keuzes te maken, te differentiëren of eigen accenten te leggen. We denken daarbij aan het clusteren van doelen om deze te realiseren via projecten. In de presentatie vind je enkele voorbeelden van projecten ter inspiratie.

Overzicht leerplandoelen

Met dit document krijg je in één oogopslag een overzicht van alle leerplandoelen van Mens en samenleving. Het biedt ook een houvast bij het ontwikkelen van lesmateriaal of evaluatietools.

Materiaal van Kleur bekennen

De organisatie Kleur bekennen heeft verschillende inspiratiebundels ontwikkeld over thema’s zoals diversiteit, kinder- en mensenrechten, burgerzin … Hieronder kun je een aantal van deze inspiratiebundels downloaden.

Link tussen het leerplan Mens en samenleving en de twee gemeenschappelijke leerplannen

Het leerplan Mens en samenleving biedt heel wat mogelijkheden om de leerplandoelstellingen van de twee gemeenschappelijke leerplannen te realiseren. Via de twee Exceldocumenten kun je samen met de vakgroep de linken overzichtelijk in kaart brengen.

Leerplanvoorstelling

Via onderstaande link kun je de presentatie bekijken die we gebruikten tijdens de leerplanvoorstellingen van Mens en samenleving

Evalueren met rubrics

Een rubric is een instrument om mee te evalueren. Kenmerkend voor een rubric is dat je de evaluatiecriteria overzichtelijk weergeeft. Daardoor weten leerlingen goed wat hen te doen staat, en waarop ze geëvalueerd worden.

Concordantie leerplan Mens & samenleving, leerplannen MEAV en GFL

De concordantietabel leerplan Mens & samenleving, leerplannen MEAV en GFL.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio