Realisatie van het leerplan M&S via projecten

Het leerplan Mens en samenleving biedt leraren de mogelijkheid om vanuit het eigen pedagogisch project of in functie van de beginsituatie van een specifieke leerlingengroep keuzes te maken, te differentiëren of eigen accenten te leggen. We denken daarbij aan het clusteren van doelen om deze te realiseren via projecten. In de presentatie vind je enkele voorbeelden van projecten ter inspiratie.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio