Materiaal van Kleur bekennen

De organisatie Kleur bekennen heeft verschillende inspiratiebundels ontwikkeld over thema’s zoals diversiteit, kinder- en mensenrechten, burgerzin … Hieronder kun je een aantal van deze inspiratiebundels downloaden.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio