Wat is geletterdheid?

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de term geletterdheid associëren de meeste mensen de vaardigheden lezen en schrijven, een soort van cognitieve werkkoffer voor taal. In de jaren 1980 werd geletterdheid (literacy) een academisch onderzoeksveld en het begrip groeide tot multiliteracies of plurality of literacies.

Niet enkel lezen en schrijven maken deel uit van de manier waarop iemand geletterd is, het is een geheel van functionele vaardigheden die mensen verwerven en gebruiken in een bredere sociale, culturele en politieke context.

In een onderwijscontext moeten we geletterdheid in verschillende contexten hanteren wegens de rol bij instructie en curriculumontwikkeling. Er is de behoefte om geletterdheid te benoemen, niet enkel als taalvaardigheid, maar ook als een verzameling van ‘niet-geschoolde’ vaardigheden, sociale vaardigheden bijvoorbeeld en de omgang met verschillende media: tekst- en beeldmateriaal, inclusief ICT. Deze brede invulling van geletterdheid maakt dat het een bouwsteen is voor leren.

Hoe aan de slag met geletterdheid

sla link op in klembord

Kopieer

Om aan de geletterdheidsnoden in Vlaanderen te werken heeft de Vlaamse regering een strategisch plan 2017-2024 ontwikkeld. Het plan focust op vijf strategische doelstellingen om de geletterdheid te verhogen bij jongeren, binnen de familieomgeving, bij werkzoekenden en werkenden, bij mensen in armoede, en om de digitale geletterdheid te verhogen. De bevoegde minister voor Onderwijs en Vorming zal het Strategisch Plan Geletterdheid verder concretiseren en de uitvoering van het plan coördineren.

De overheid heeft een overkoepelende site ontworpen waar informatie rond onderwijs en geletterdheid wordt samengebracht.

De centra voor volwassenenonderwijs verzamelen hun aanpak rond geletterdheid in een inter-nettenwerkgroep ‘geletterdheid’, die bijvoorbeeld ook een opleiding G-krachtige didactiek aanbiedt. In die opleiding leer je de bouwstenen aan om voor om je centrum een beleid rond geletterdheid uit te werken. Noden detecteren en aangepaste maatregelen nemen op cursistniveau zijn daarin essentieel. De informatie voor het volwassenenonderwijs wordt verzameld op de website ‘Geletterdheid in een CVO.

Contact

Wouter Gorissen
pedagogisch begeleider
   0474 46 79 96
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio