Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Uitwisselingsplatform Smartschool

Op het uitwisselingsplatform Smartschool (http://dpbso.smartschool.be) vind je de verschillende vakken heel veel informatie terug die kan bijdragen tot de realisatie van het leerplan.

Leerlijn onderzoekscompetenties economie aso

In dit document kun je een mogelijke leerlijn voor de onderzoekscompetenties terugvinden.

Leerlijn BZL en praktijkmap Handel tso

In dit document kun je een mogelijke leerlijn terugvinden in verband met BZL en een praktijkmap terugvinden.

Leerlijn BZL en actualiteit economie aso

In dit document kun je een mogelijke leerlijn voor BZL en actualiteit terugvinden.

JAL-documenten

JAL staat voor jaarplan – agenda – leerplan. Met deze tool kun je een jaarplan opmaken en de voorziene en de werkelijke tijd voor het realiseren van leerplandoelen invullen. Daarnaast kun je ook opgeven hoe je de doelen wil realiseren en met welke andere vakken je kunt samenwerken.

Inhoudelijke leerlijn economie aso

In dit document kun je de inhoudelijke leerlijn voor het leerplan economie terugvinden.

Inhoudelijke leerlijn bedrijfseconomie Handel tso

In dit document kun je de inhoudelijke leerlijn voor het leerplan bedrijfseconomie terugvinden.

Inhoudelijke leerlijn Office en Retail bso

In de documenten vind je een inhoudelijke leerlijn in verband met: het onthalen van bezoekers postverwerking telefoneren handelsdocumenten
×
Kijkt als...
Niveau
Regio