Uitgangspunten en ontwikkelingsdoelen

Decretaal bepaalde ontwikkelingsdoelen

sla link op in klembord

Kopieer

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling of subgroep.

Het buitengewoon basisonderwijs werkt met ontwikkelingsdoelen. Een schoolteam selecteert de doelen die voor een leerling of leerlingengroep aansluiten bij de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften. Die selectie vormt een belangrijke stap in de opmaak van een handelingsplan.

Voor de volgende types bestaan er ontwikkelingsdoelen:

 • Type basisaanbod
 • Type 2
 • Type 7


Op de website onderwijsdoelen.be vind je alle doelen die de overheid vastlegt, je vindt daar onder buitengewoon onderwijs de sets die werden goedgekeurd. Voorlopig vind je er ook nog de ontwikkelingsdoelen voor type 1 en 8. De overheid voorziet hiervoor een afbouwscenario.

Op welke manier je met de ontwikkelingsdoelen moet omgaan, werd uitgeschreven in de algemene uitgangspunten.

Voor elk van deze types schreef de overheid ook uitgangspunten:
type basisaanbod

Voor type 2 en 7 werden de uitgangspunten per leergebied geschreven.

Informatiemap

sla link op in klembord

Kopieer


De informatiemap voor de onderwijspraktijk van het buitengewoon onderwijs is een groeimap.
Momenteel bestaat ze uit 5 delen:

bron: MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Ontwikkelingsdoelen en eindtermen -Informatiemap voor de onderwijspraktijk - Basisonderwijs. Brussel, Departement Onderwijs - Afdeling Informatie en Documentatie, 1998

Andere types

sla link op in klembord

Kopieer

Het servicedocument werd niet decretaal goedgekeurd, maar is zeker sterk inspirerend voor een type3-school en wordt er ook gebruikt.

In dit document staan naast achtergrondinformatie en visie bij de doelgroep ook doelen. Drie leergebieden werden uitgewerkt: sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve competenties en leren leren. Voor de andere leergebieden kunnen type 3-scholen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon onderwijs inzetten als ontwikkelingsdoelen of putten uit de sets van type 2/BA. Type 9-scholen kunnen in het servicedocument ook inspiratie vinden voor hun doelgroep.

Voor type 4,6 en 9 zijn er geen specifieke sets ontwikkelingsdoelen ontwikkeld. Zij maken gebruik van de ontwikkelingsdoelen van de andere types of de ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen van het gewoon lager onderwijs of doelen van een gevalideerd doelenkader. De doelen krijgen het statuut van ontwikkelingsdoelen en worden na te streven doelen voor de leerling of de groep.

Contact

Dominik De Keyzer
pedagogisch begeleider
   02 507 06 14
   0474 79 51 90
   Els Van Schelvergem
   pedagogisch begeleider
     02 507 08 07
     0474 68 98 91
     Hans Verpoest
       02 507 07 02
       0473 57 07 72
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio