8 februari 2024 – Postgraduaat voor schooldirecteurs

Tot slot van de commissievergadering enkele vragen over een thema dat met ons, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, rechtstreeks te maken had (cf. ons persbericht van 30 januari 2024). Steve Vandenberghe had het specifiek over de geplande directieopleiding, Loes Vandromme wat ruimer over de ondersteuning en professionalisering van schooldirecties en -teams in het basisonderwijs en over de aanwerving en retentie van directieleden. Hoe zag de minister een en ander?

Hij was positief over het geplande opleidingsinitiatief en het paste bij allerlei andere maatregelen en initiatieven die hij al genomen had, maar… die kenden we al (nwvr: ik vermeld hier wel expliciet de tien professionaliseringsprojecten voor schoolleiders van het basis- en secundair onderwijs in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, want die was ikzelf uit het oog verloren en die heb ik moeten opzoeken).

Tot slot graag nog twee zaken:

  • de minister meldde dat in het kader van de recente, zgn. Engagementsverklaring tussen hem en de lerarenopleidingen de samenstelling van het platform van lerarenopleidingen en afnemend veld op korte termijn klaar zou zijn; voor het afnemend veld ging het niet om de usual suspects van de onderwijsverstrekkers, maar om onderwijsmensen uit de praktijk;
  • Loes Vandromme (nadien ook beaamd door Steven Vandenberghe) vroeg i.v.m. de loonspanning (tussen directeur en leraar), die de minister opnieuw aangehaald had, ook aandacht voor adjunct-directeurs, en voor directeurs van CLB’s en internaten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio