8 februari 2024 – Zomerscholen

Het tweede thema van de commissievergadering was een ode van Kathleen Krekels aan de zomerscholen, die we te danken hadden aan de coronapandemie, maar die nu een vaste waarde geworden was. In afwachting van de oproep voor de editie 2024 had vragensteller Krekels heel wat vragen over de ervaringen met de voorbije zomerscholen en over het budget van en eventuele wijzigingen aan de volgende zomerscholen. Over het aantal eerdere vragen hierover (of belendende percelen) konden we trouwens ook niet ‘klagen’. En op 20 oktober 2023 was er nog het Zomerschoolcongres geweest van de zgn. Schoolmakers.

Minister Weyts zette in zijn antwoord de success story voort. Tussen haakjes, al in de eerste zin van zijn antwoord gebruikte hij een woord, dat, zoals wel vaker bij talige uitspraken van hem, mij tot enige taalkundige zoektocht bewoog: We zijn daar ten tijde van de coronapandemie eigenlijk een beetje kwansuis mee begonnen. Je raadde al ongetwijfeld welk woord ik bedoelde. Mijn kleine queeste leerde mij niet alleen een leuke verwijzing naar een stuk van Frits Abrahams over Bomans en Carmiggelt in NRC van 24 juni 1999 en een discussie over de etymologie van het woord kennen, maar ook dat het, met een ietwat andere uitspraak, voorkwam in het… Afrikaans. Maar ik dwaal af.

Veel belangrijker was dat:

  • nu een evaluatieonderzoek door het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas More over de zomerscholen 2023 liep dat, inclusief een financiële analyse, zou worden opgeleverd uiterlijk op 30 april 2024;
  • er ook nog twee andere overheidsopdrachten uitgeschreven waren, samen met minister Gwendolyn Rutten: (i) om de technisch-administratieve drempels voor zomerscholen te detecteren en (ii) een communicatieopdracht om potentiële organisatoren te stimuleren om zo’n zomerschool in te richten of om in nog meer plaatsen te voorzien;
  • de minister uitdrukkelijk zei niet te kiezen voor zgn. gekleurde middelen (voor bijvoorbeeld een focus op Nederlands en wiskunde, zoals vragensteller Krekels bevraagd had) wegens het verband met planlast, een doelkans die interveniënt Loes Vandromme uiteraard niet kon laten liggen…;
  • de oproep voor de zomerscholen 2024 nu bij de Inspectie van Financiën lag, zodat die wellicht vroeger dan andere jaren gelanceerd zou kunnen worden;
  • er duidelijk nog marge voor groei in dezen was, zeker ook wat de geografische spreiding betrof, en met name in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar alleen Sint-Jans-Molenbeek tot nog toe meedeed.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de zomerscholen van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio