Impulsen vanuit regio Limburg voor de maanden oktober en november

Impulsen om doorheen het schooljaar vanuit het jaarthema spiritualiteit te brengen in basis- en secundair onderwijs bij het team, het jonge kind en de jongere.

Bezinning rond verliezen, verloren zijn

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsvergadering

In 3 parabels, verhalen vertelt Jezus iets over God: als een herder, als een vrouw, als een vader, wordt er gezocht naar allen die verloren zijn: al wie afgedwaald of gekwetst is, wie nergens opgemerkt wordt, wie tussen de mazen van het net wegvallen is, zoekers die hun weg nog niet vinden. Allen die wij kwijt zijn, allen die verdwaald zijn, zij zijn voor Jezus de belangrijkste, zij worden gemist, naar hen wordt gezocht.

Verloren zijn, wie of wat zijn wij verloren, onderweg kwijt geraakt?

Materialen

sla link op in klembord

Kopieer

In bijlage vind je kaartjes met de citaten en vragen.

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

 • Trek een kaartje …
 • Bij het binnen komen in de (personeelsvergadering) trekt iedereen een kaartje.
 • Bij wijze van bezinning vraag aan iedereen in enkele zinnen voor zichzelf neer te schrijven wat dit citaat of deze vraag bij hem of haar oproept.
 • Nodig iedereen uit om beurtelings zijn kaartje voor te lezen en zijn gedachten hierrond te delen.
 • Als je zelf niet wilt antwoorden zeg je: “Wat denken jullie hiervan?”

Filosofische vraagkaartjes rond verliezen, verloren zijn

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderen en jongeren

Materialen

sla link op in klembord

Kopieer

Kaartjes met de citaten en vragen.

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

Naar analogie met de impuls voor leerkrachten, kunnen aan kinderen en jongeren vraagkaartjes gegeven worden. Eerst wordt elkeen uitgenodigd om kort iets neer te schrijven, dan kunnen de vraagkaartjes voorgelezen worden en antwoorden gedeeld worden. Men mag altijd passen voor het antwoord en doorgeven aan de groep onder het motto: “Wat denken jullie hiervan?”

Download de voorbeelden van vragen (de onderste zijn eerder voor oudere leerlingen).

Verloren: gedicht van Toon Tellegen

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderen en jongeren

Materialen

sla link op in klembord

Kopieer

Gedicht Toon Tellegen

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

Schrijf op het bord woorden die bij je opkomen na het horen van dit gedicht.

Impuls - Gedicht?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Waar gaat dit gedicht over?
 • Wat vraagt de dichter zich af?
 • Wat is iets verliezen? Wat kan je allemaal verliezen?
 • Hoe voelt dat, iets verliezen?
 • Is dat altijd hetzelfde?
 • Wat is het belangrijkste dat je kan verliezen?

JIJ?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Heb jij al eens iets verloren?
 • Wat voelde je toen?
 • Wat deed je toen?
 • Wat wil je niet verliezen?
 • Wat is voor jou van levensbelang?
 • Kan je van jezelf iets verliezen?
  • Iets van hoe je bent?
  • Van je binnenste? Van je blijheid?

Anderen – de Wereld?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Zijn er mensen die nooit iets verliezen?
 • Verliezen kinderen meer dan grote mensen?
 • Zouden er landen zijn waar mensen meer verliezen dan anderen?
 • Zouden er mensen zijn die meer verliezen dan anderen?
 • Kunnen mensen zichzelf verliezen in iets? Wat zou dat betekenen?
 • Wat willen de meeste mensen niet verliezen denk je?
  • Wat is voor de meeste mensen van levensbelang?

Gedicht? Verliezen? Houden van?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat zegt dit gedicht over verliezen?
 • Wat is het belangrijkste in dit gedicht?
 • Wat is volgens jou van levensbelang?

Met dank aan Karin Mensch

Verloren - Waar is?

sla link op in klembord

Kopieer

Materialen

sla link op in klembord

Kopieer

Boekjes ‘Waar is Wally?’ of google ‘waar is Wally online’, dan vind je online tekeningen van Wally.

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

Op zoek naar Wally
Naar analogie met de boekjes: Waar is Wally? Kun je een gesprekje voeren:

 • Als je Wally zoekt: hoe ga je te werk?
  Welk hulpmiddel gebruik je?
  (vergrootglas, raster, kijk hier zeker eens naar)
 • Hoe zou Wally zich voelen als hij niet gevonden wordt?
 • Hoe zou Wally zich voelen als jij hem vindt?
 • Hoe is het voor jou als jij Wally vindt?
 • In een woordenraster of woordenweb ( dat je via een computerprogramma maakt) zoeken naar begrippen/woorden die we soms kwijt zijn?

Verloren - foto’s

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderen en jongeren

Materialen

sla link op in klembord

Kopieer

Zie foto’s in bijlage of verzamel zelf foto’s die ‘verloren zijn’ uitdrukken.

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat zie je?
 • Wat raakt je?
 • Wat kan dit betekenen?
 • Zou je het woord ‘verloren’ kunnen plaatsen bij één van onderstaande foto’s?

×
Kijkt als...
Niveau
Regio