Impulsen doorheen het schooljaar vanuit Limburg: start schooljaar, september

Impulsen om doorheen het schooljaar vanuit het jaarthema spiritualiteit te brengen in basis- en secundair onderwijs bij het team, het jonge kind en de jongere.

Het verhaal ontsluiten

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Directies, leraren, jongeren, kinderen 3de graad basisonderwijs

Materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

 • PowerPoint ‘verrassend vreugdevol’
 • Posters met titels
 • Verrassend vreugdevol
 • Verloren zijn
 • Gezocht worden
 • Gevonden worden
 • Vreugde delen
 • Post-its of kaartjes
 • Schrijfgerief en lijm

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

Dia 1

Affiche als startbeeld zetten.

Dia 2 (de tekst op de dia lezen of de tekst in het draaiboek)

In drie gelijkenissen, parabels, verhalen vertelt Jezus iets over God: als een herder, als een vrouw, als een vader, wordt er gezocht naar allen die verloren zijn: al wie afgedwaald of gekwetst is, wie nergens opgemerkt wordt, wie tussen de mazen van het net wegvallen is, zoekers die hun weg nog niet vinden. Allen die wij kwijt zijn, allen die verdwaald zijn, zij zijn voor Jezus de belangrijkste, zij worden gemist, naar hen wordt gezocht.

Dia 3 (opdrachten voor de groep, hiervoor heb je bovenvermelde materialen nodig)

 • Wat treft je in dit verhaal? Schrijf het neer in enkele trefwoorden.
 • Wat wil dit verhaal ons vertellen? Noteer de boodschap voor jezelf.

Deel het per twee of drie (naargelang de grootte van je team)

Noteer wat klonk op een post-it en kleef het op de grote poster ‘verrassend vreugdevol’

Dia 4 (de tekst op de dia lezen of de tekst in het draaiboek)

Dia 5 (opdrachten voor de groep, hiervoor heb je bovenvermelde materialen nodig)

 • Wanneer voel ik me verloren? Waar ga ik naar op zoek? Wie zoekt mij?
 • Waar zien we dit op onze school? In onze klas? In onze gemeenschap?

Deel het per twee of drie.

Noteer wat klonk op een post-it en kleef het op de grote poster ‘verloren zijn’

Dia 6, dia 7, dia 8, dia 9 (de tekst op de dia lezen of de tekst in het draaiboek)

Dia 10 (opdrachten voor de groep, hiervoor heb je bovenvermelde materialen nodig)

 • Naar wie of wat gaan we op zoek in onze school/klas/gemeenschap?
 • Waar zoeken/vinden we hen?
 • Hoe gaan we op zoek?

Deel het per twee of drie.

Noteer wat klonk op een post-it en kleef het op de grote poster ‘gezocht worden’.

Dia 11, dia 12, dia 13, dia 14 (de tekst op de dia lezen of de tekst in het draaiboek)

Dia 15 (opdrachten voor de groep, hiervoor heb je bovenvermelde materialen nodig)

 • Jij bent de moeite waard om gezocht en gevonden te worden.
 • Waar/hoe zetten we een ander (collega, leerling, ouder …) in zijn of haar kracht in onze school, onze klas?

Deel het per twee of drie.

Noteer wat klonk op een post-it en kleef het op de grote poster ‘gevonden worden’

Dia 16, dia 17, dia 18 (de tekst op de dia lezen of de tekst in het draaiboek)

Dia 19 (opdrachten voor de groep, hiervoor heb je bovenvermelde materialen nodig)

 • Welke vreugde deel jij?

Deel het per twee of drie.

Noteer wat klonk op een post-it en kleef het op de grote poster ‘vreugde delen’

Geef deze posters een zichtbare plaats in je klas, leraarskamer, hal …

Zo kunnen ze je het hele schooljaar herinneren aan de oproep van het verhaal/jaarthema.

Het verhaal ontsluiten aan de hand van de affiche

sla link op in klembord

Kopieer

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Kleuters, (buiten)gewoon basisonderwijs

Materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Affiches jaarthema leeftocht zijn vanaf 17 augustus te verkrijgen bij de dienst onderwijs (de achterkant) Tulpinstraat 75, Hasselt.

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

Aanbieden van de affiche

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat zie je op deze affiche? Benoem de dingen die je ziet (bv. gras, licht, mannetje met armen in de lucht, ronde voorwerpen ...)
 • Wat zou deze affiche ons willen vertellen?
 • Welk gevoel krijg je bij deze affiche? (Blij? Verdrietig? Bang? Vreugde? Alleen zijn? Ver weg zijn?) Probeer het gevoel te beschrijven?

Aanbieden van het verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus vertelde vaak gelijkenissen aan de mensen. Hij gebruikte dan verhalen over dingen die de mensen kenden en vergeleek het daarmee. Zo vertelde Hij het verhaal van een vrouw die 10 drachmen had en er ééntje verloor. Ze deed er alles aan om die ene drachme terug te vinden. Ze stak haar licht aan om beter te kunnen zien. Ze veegde het stof en vuil weg om nog beter te kunnen zoeken. En ja, ze vond die ene drachme terug. Wat was ze blij. Ze wilde het aan iedereen gaan vertellen. Blij, vol vreugde, ging ze naar haar vriendinnen en buren om het goede nieuws te vertellen.

Verwerking van het verhaal aan de hand van de affiche

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat zie je nu op de affiche na het beluisteren van het verhaal?
  drachmen – 10 ? – tel ze eens? Waarom zouden deze niet allemaal even groot zijn? Welke denk je dat ze verloren had en nu gevonden heeft?
 • Wat zou deze affiche ons nu willen vertellen?
  suggesties:
  * iets kwijt – gaan zoeken – alles ervoor doen om het te vinden – blij bij het terugvinden – vreugde delen
 • Welk gevoel drukt deze affiche uit? Waarom denk je dat? Wat zorgt er op de affiche voor dat je je zo hierbij voelt?
 • Wat kunnen de kleuren betekenen?
 • Daarbij kun je de affiche in stukken aanbieden en terug opbouwen.
 • Welke titel zou je bij deze affiche zetten? Beluister de titels en noteer ze op strookjes.

Verrassend vreugdevol is de titel die de schilder heeft gekozen bij deze affiche.

 • Wat is er verrassend?
 • Waarom is het vreugdevol?
 • Zijn er dingen, gebeurtenissen of mensen die jou vreugdevol maken? Wat gebeurt er dan?
 • Als je blij bent, wat doe je dan zoal? Hoe laat je dit zien of horen aan de anderen?
 • Wat kun je zoal verliezen?
 • Wat doet dat met je als je iets (dierbaars) kwijt bent?
 • Stel je bent iets verloren, je doet heel hard je best om het terug te vinden? Wat zou dit voor jou kunnen zijn?
 • Wat zou je zeker niet willen verliezen?

Verdere verwerking naar de inhoud van het verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Wat zijn leerlingen soms echt (letterlijk) kwijt? Wat heeft dit tot gevolg voor hen?

sla link op in klembord

Kopieer

fietssleutel/ze kunnen niet naar huis want vinden de sleutel niet

 • armbandje of hangertje/waardevol want gekregen van oma of vriendje
 • Pen/potlood/ze kunnen niets schrijven
 • Jas/ze kunnen niet naar buiten
 • geldstuk
 • een vriend/familielid …
 • Bij het terugvinden: gevoelens?

Wat heb ik van waarde in mij?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat zijn de puzzelstukjes/geldstukjes die iemand maken tot wie hij/zij is?
 • De waardevolle dingen van iemand/jezelf? (binnenkant)
 • Schrijf even op …

Wat van waarde ligt bij mij onder het stof? Ben ik verloren?

sla link op in klembord

Kopieer

Waardoor of wanneer kunnen ze niet zijn of doen zoals ze eigenlijk echt zijn of zouden willen zijn?

 • Wat zijn leerlingen soms kwijt in hun hart, in henzelf? Wat is er soms niet (meer)?
 • Wat zijn de puzzelstukjes/geldstukjes van jezelf die even onder het stof liggen omdat je andere dingen nu belangrijk vindt of het vergeten bent of andere redenen …?

Mijn drachmen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt verschillende woorden op geldstukken aanreiken zoals: vriendelijk, behulpzaam, humor, sportief, respect, beleefd, attent, oplettend, trouw, geloof, aandacht, teder, hoopvol, muzikaal, serieus, vrolijk, vriendschap, troost geven, luisteren, dankbaar, enthousiasme…

 • Leerlingen kiezen 10 geldstukken die zij bezitten.
 • Welk van die gekozen geldstukken zijn zij soms kwijt?
 • Wat is de oorzaak/reden?

Drachmen van onze klas - drachmen van onze school

sla link op in klembord

Kopieer

 • Samen zoeken naar waardevolle begrippen die bij onze klas of school passen.
 • Welk begrip raken we soms kwijt?

Welke Drachmen vind je belangrijk in jouw leven?

sla link op in klembord

Kopieer

Niet in je binnenste maar in jouw leven? Het kostbare in jouw leven?

 • Wat als je daar één van verliest?
 • Wat als je het terugvindt?
 • Wat als je het niet terugvindt? Wat in de plaats/wat blijft om het toch weer heel te maken?

Echte vriendschap - wat is dat? Wanneer is vriendschap heel/volledig?

sla link op in klembord

Kopieer

Welke drachmen maken jouw vriendschap waardevol?

Mogelijke activiteiten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Spreek met je kinderen af dat je iedere dag een voorwerp gaat verstoppen in de klas. Bij de allerkleinsten kan je bijvoorbeeld enkele voorwerpen benoemen die ze goed in de gaten moeten houden. (bv. de klaspop, de dagen van de week …) Bij het onthaal moeten de kinderen raden welk voorwerp er weg is. Duid enkele kinderen aan die die dag op zoek mogen gaan naar het voorwerp. Bespreek met hen hoe ze zochten, hoeveel moeite ze ervoor moesten doen; zijn ze blij bij het terugvinden; delen ze deze vreugde ook met de anderen, hoe doen ze dat?
 • Verstoppertje spelen: 10 kinderen verstoppen zich, de rest van de klas gaat op zoek naar de verstopte kinderen; eentje is zo goed verstopt dat ze het niet zo makkelijk vinden. Wat doet het met je om gevonden/niet gevonden te worden?

×
Kijkt als...
Niveau
Regio