Programmeer eens een mens

Computers zijn niet bijzonder slim. Ze zijn gewoon erg goed in het uitvoeren van instructies. Het geheel van instructies om een bepaalde taak uit te voeren, is een algoritme. Om de kortste weg te berekenen tussen twee locaties gebruikt een GPS een bepaald algoritme. Iemand moet dit algoritme echter eerst bedenken en dan op zo een manier beschrijven dat een GPS dit kan uitvoeren. Dit gebeurt door het schrijven van een programma in een bepaalde programmeertaal. Zo'n taal bestaat uit een hoeveelheid instructies en elke instructie heeft een zeer specifieke betekenis. 

“Programmeer eens een mens” laat leerlingen elkaar programmeren om een tekening te maken. Zo doen leerlingen ervaringen op met het bedenken van een eenvoudig algoritme en het uitvoeren van precieze instructies. 

Dit praktijkvoorbeeld vind je op de Zill-site.

Over deze databank

Een impressie van hoe computationeel denken er in de praktijk kan uitzien aan de hand van een selectie praktijkvoorbeelden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio