Tussenkomst in de kosten van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 2022

AGODI voorziet in een tussenkomst in de kosten van de revisor voor vzw’s die verplicht zijn om een revisor aan te stellen.

Hierover wordt gecommuniceerd door middel van de omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010 (vlaanderen.be).

Bij deze omzendbrief vind je hier een aantal aanvullingen waar je rekening moet mee houden bij de beoordeling of je recht hebt op een tegemoetkoming.

Voor wie?

sla link op in klembord

Kopieer

Er zijn twee voorwaarden waar het schoolbestuur aan moet voldoen om recht te hebben op een tegemoetkoming:

 • Het schoolbestuur was verplicht om een bedrijfsrevisor aan te stellen voor de controle van de jaarrekening van boekjaar 2022.
 • De verplichting om de jaarrekening van het boekjaar 2022 te laten controleren mag niet voortvloeien uit het feit dat de eindvervaldag van de overeenkomst met de bedrijfsrevisor nog niet is bereikt. 

Die tweede voorwaarde moet je zien in de context van de wettelijk verplichte duur van de benoeming van een commissaris. Die termijn bedraagt altijd drie jaar. Wanneer de benoeming niet tijdig is gebeurd, kan die termijn zelfs vier jaar bedragen.

Door het consistentiebeginsel bepaalt het aantal groottecriteria van de grote vzw’s dat in een boekjaar wordt overschreden niet meer of de jaarrekening van datzelfde boekjaar moet worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor.

Werkwijze

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet de volgende informatie uiterlijk tegen 31 maart 2024 elektronisch versturen naar het mailadres bedrijfsrevisoren.agodi@vlaanderen.be of via de post naar het adres Agentschap voor Onderwijsdiensten – Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel t.a.v. Walde Raes lokaal 4C25, Koning Albert II-laan 15 bus 139, 1210 Brussel:

 • het ingevulde aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming financiële controle boekjaar 2022’ dat je vindt in de bijlage van de omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010 (vlaanderen.be);
 • de facturen van de commissaris die betrekking hebben op de financiële controle over het boekjaar 2022;
 • het attest ‘Mededeling van de neerlegging van de jaarrekening’.

Elektronisch versturen geniet de voorkeur.

Consistentiebeginsel

sla link op in klembord

Kopieer

Het consistentiebeginsel is sinds boekjaar 2020 van toepassing op vzw’s door artikel 1:28, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het overschrijden van minstens twee groottecriteria van grote vzw’s heeft pas tot gevolg dat de vzw een bedrijfsrevisor moet aanstellen als de overschrijding zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren heeft voorgedaan.

Wanneer je vzw niet langer twee of drie groottecriteria van grote vzw’s overschrijdt, dan heeft dit tot gevolg dat de vzw geen bedrijfsrevisor meer moet aanstellen als de vzw gedurende twee achtereenvolgende boekjaren ten hoogste één groottecriterium overschrijdt.

Toepassing voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor de controle van boekjaar 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Aanvraagformulier AGODI

sla link op in klembord

Kopieer

Of je vzw een grote vzw was in boekjaar 2022 is niet relevant bij de beoordeling van de verplichting om een commissaris aan te stellen voor boekjaar 2022.

Je kunt recht hebben op een tegemoetkoming van AGODI terwijl je bij vraag 4 van het aanvraagformulier als bijlage van de omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010 (vlaanderen.be) niet voor beide boekjaren twee of drie groottecriteria kunt aankruisen.

En omgekeerd is het ook mogelijk dat je geen recht hebt op een tegemoetkoming van AGODI terwijl je bij vraag 4 twee of zelfs alle drie de voorwaarden kunt aankruisen bij één van de beide boekjaren.

Met de gegevens die je moet invullen in het aanvraagformulier is het niet altijd mogelijk om te bepalen of je vzw recht heeft op een tegemoetkoming. Daarom raden we aan om met een tabelletje te werken zoals in de voorbeelden hierna.

Onderzoek van het recht op een tegemoetkoming in de kosten van boekjaar 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Geen recht op een tussenkomst

sla link op in klembord

Kopieer

Je hebt geen recht op een tussenkomst van AGODI voor de controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 als de vzw in boekjaar 2020 en in boekjaar 2021 niet meer dan één groottecriterium heeft overschreden.

Het is mogelijk dat je nog een contract hebt met een commissaris-revisor dat nog voorziet in een controle van de jaarrekening van het boekjaar 2022 en misschien zelfs van boekjaar 2023. Je bent verplicht om dat contract verder na te leven tot de contractuele einddatum maar voor het boekjaar 2022 heb je geen recht op een tussenkomst in de kosten van de controle.

Voorbeelden:

 • Voorbeeld 1: Een vzw heeft in boekjaar 2020 en in boekjaar 2021 geen enkel criterium overschreden:
Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Neen Neen
Jaaromzet 9 miljoen EUR Neen Neen
Balanstotaal 4,5 miljoen EUR Neen Neen
Meer dan één criterium overschreden? Neen Neen
 • Voorbeeld 2: Een vzw heeft in één van de boekjaren één criterium overschreden:
Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Neen Ja
Jaaromzet 9 miljoen EUR Neen Neen
Balanstotaal 4,5 miljoen EUR Neen Neen
Meer dan één criterium overschreden? Neen Neen
 • Voorbeeld 3: Een vzw heeft in elk van de boekjaren één criterium overschreden:
Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Neen Ja
Jaaromzet 9 miljoen EUR Neen Neen
Balanstotaal 4,5 miljoen EUR Ja Neen
Meer dan één criterium overschreden? Neen Neen

Het is daarbij niet van belang of in boekjaar 2020 en boekjaar 2021 hetzelfde criterium wordt overschreden of elk boekjaar een ander criterium wordt overschreden.

Tussenkomst van AGODI op basis van de resultaten van de boekjaren 2020 en 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Je bent verplicht om een controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 te laten uitvoeren als je vzw zowel in boekjaar 2020 als in boekjaar 2021 meer dan één groottecriterium van de grote vzw’s heeft overschreden. In deze gevallen heb je recht op een tussenkomst van AGODI in de kosten van de controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Voorbeelden:

 • Voorbeeld 4: Een vzw overschrijdt alle drie de criteria zowel in boekjaar 2020 als in boekjaar 2021:
Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Ja Ja
Jaaromzet 9 miljoen EUR Ja Ja
Balanstotaal 4,5 miljoen EUR Ja Ja
Meer dan één criterium overschreden? Ja Ja
 • Voorbeeld 5: Een vzw overschrijdt minstens twee criteria zowel in boekjaar 2020 als in boekjaar 2021:
Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Ja Ja
Jaaromzet 9 miljoen EUR Neen Ja
Balanstotaal 4,5 miljoen EUR Ja Ja
Meer dan één criterium overschreden? Ja Ja
 • Voorbeeld 6: Een vzw overschrijdt twee criteria in boekjaar 2020 en in boekjaar 2021:
Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Ja Ja
Jaaromzet 9 miljoen EUR Neen Ja
Balanstotaal 4,5 miljoen EUR Ja Neen
Meer dan één criterium overschreden? Ja Ja

Het is daarbij niet van belang of in boekjaar 2020 en boekjaar 2021 dezelfde criteria worden.

Een meer doorgedreven historische analyse is vereist

sla link op in klembord

Kopieer

In de voorgaande zes voorbeelden was het antwoord op de vraag ‘Meer dan één criterium overschreden?’ identiek voor de boekjaren 2020 en 2021.

Tweemaal ‘Ja’ betekent dat de vzw recht heeft op een tegemoetkoming van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Tweemaal ‘Neen’ betekent dat de vzw geen recht heeft op een tegemoetkoming van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Maar het is natuurlijk mogelijk dat je in het ene boekjaar een ‘Ja’ krijgt en in het andere boekjaar een ‘Neen. Als dat het geval is, moet je boekjaar 2019 toevoegen aan de analyse.

Als je dan twee keer op rij ‘Ja’ krijgt (in boekjaar 2019 en in boekjaar 2020), dan heb je recht op een tegemoetkoming van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Voorbeeld 7: De vzw heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten van de controle van de jaarrekening van 2022 op basis van het resultaat in de drie boekjaren 2019, 2020 en 2021:

Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2019 2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Ja Ja Ja
Jaaromzet 9 miljoen Neen Ja Neen
Balanstotaal 4,5 miljoen Ja Neen Neen
Meer dan één criterium overschreden? Ja Ja Neen

Als je daarentegen twee keer op rij ‘Neen’ krijgt (in boekjaar 2019 en in boekjaar 2020), dan heb je geen recht op een tegemoetkoming van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Voorbeeld 8: De vzw heeft geen recht op een tegemoetkoming in de kosten van de controle van de jaarrekening van 2022 op basis van het resultaat in de drie boekjaren 2019, 2020 en 2021:

Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2019 2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Ja Ja Ja
Jaaromzet 9 miljoen Neen Neen Neen
Balanstotaal 4,5 miljoen Neen Neen Ja
Meer dan één criterium overschreden? Neen Neen Ja

Soms krijg je nog geen twee keer op rij een ‘Ja’ of een ‘Neen’ wanneer je drie boekjaren analyseert. In dat geval blijf je boekjaren toevoegen tot je in twee opeenvolgende boekjaren eenzelfde antwoord krijgt op de vraag of er meer dan één criterium wordt overschreden.

Voorbeeld 9: De vzw heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten van de controle van de jaarrekening van 2022 op basis van het resultaat in vijf boekjaren (2017, 2018, 2019, 2020 en 2021):

Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2017 2018 2019 2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Ja Ja Ja Ja Ja
Jaaromzet 9 miljoen Neen Neen Neen Neen Neen
Balanstotaal 4,5 miljoen Ja Ja Neen Ja Neen
Meer dan één criterium overschreden? Ja Ja Neen Ja Neen

Voorbeeld 10: De vzw heeft geen recht op een tegemoetkoming in de kosten van de controle van de jaarrekening van 2022 op basis van het resultaat in vijf boekjaren (2017, 2018, 2019, 2020 en 2021):

Groottecriteria Overschreden in boekjaar
  2017 2018 2019 2020 2021
Gemiddeld 50 VTE Ja Ja Ja Ja Ja
Jaaromzet 9 miljoen Neen Neen Neen Neen Neen
Balanstotaal 4,5 miljoen Neen Neen Ja Neen Ja
Meer dan één criterium overschreden? Neen Neen Ja Neen Ja

Bijzondere gevallen

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds de oprichting van de vzw waren er geen twee boekjaren met een identiek resultaat

sla link op in klembord

Kopieer

Zeker wanneer de vzw nog niet lang geleden is opgericht, bestaat de kans dat er geen twee opeenvolgende boekjaren zijn geweest met telkens meer dan één overschreden criterium of ten hoogste één overschreden criterium.

In dat geval is het eerste boekjaar van de vzw bepalend.

Als de vzw in zijn eerste boekjaar meer dan één groottecriterium van de grote vzw overschrijdt, dan heeft de vzw recht op een tussenkomst van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Als de vzw in zijn eerste boekjaar niet meer dan één groottecriterium van de grote vzw overschrijdt, dan heeft de vzw geen recht op een tussenkomst van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

De vzw is opgericht in boekjaar 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Als de vzw in boekjaar 2022 meer dan één groottecriterium van de grote vzw overschrijdt, dan heeft de vzw recht op een tussenkomst van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Als de vzw in boekjaar 2022 ten hoogste één groottecriterium van de grote overschrijdt, dan heeft de vzw geen recht op een tussenkomst van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

De vzw is opgericht in boekjaar 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Als de vzw in boekjaar 2021 meer dan één groottecriterium van de grote vzw overschrijdt, dan heeft de vzw recht op een tussenkomst van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

Als de vzw in boekjaar 2021 ten hoogste één groottecriterium van de grote overschrijdt, dan heeft de vzw geen recht op een tussenkomst van AGODI in de kosten van de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2022 door een bedrijfsrevisor.

De berekening van de groottecriteria van je vzw

sla link op in klembord

Kopieer

Volgorde van de berekeningen

sla link op in klembord

Kopieer

De berekening van het gemiddeld aantal VTE werknemers is het meest omslachtig en het balanstotaal is het gemakkelijkst te vinden. Werk dus in omgekeerde volgorde: eerst kijk je of je balanstotaal groter is dan 4,5 miljoen euro, dan of je jaaromzet groter is dan 9 miljoen euro en als laatste bereken je het gemiddeld aantal VTE werknemers.

Als je al weet dat je vzw in een bepaald boekjaar geen overschrijding heeft van het criterium balanstotaal en ook geen overschrijding van het criterium jaaromzet, dan kan het resultaat van de berekening van het gemiddeld aantal VTE de groottecategorie eigenlijk niet meer veranderen. Op basis van de groottecriteria balanstotaal en jaaromzet weet je immers al zeker dat je in dat boekjaar geen grote vzw bent.

Omgekeerd, als je weet dat je vzw in een bepaald boekjaar zowel de criteria balanstotaal en jaaromzet overschrijdt, dan kan het resultaat van de berekening van het gemiddeld aantal VTE de groottecategorie ook niet meer veranderen. Op basis van de groottecriteria balanstotaal en jaaromzet weet je immers al zeker dat je in dat boekjaar een grote vzw bent.

Gemiddeld aantal VTE werknemers

sla link op in klembord

Kopieer

Welke werknemers?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle werknemers tellen mee, ongeacht hun statuut:

 • het gesubsidieerd personeel dat rechtstreeks betaald wordt door AGODI;
 • de personeelsleden die de vzw zelf betaalt en waarvan de loonkost in de jaarrekening van de vzw is opgenomen: ook MVD-personeel, busbegeleiders, personeel met kredieturen, personeel met verlof wegens opdracht, …

Uitzondering zijn statuten waarvoor het schoolbestuur niet de werkgever is. Die tel je niet mee:

 • vrijwilligers;
 • uitzendkrachten;
 • wijkwerkers;
 • medewerkers uit de sociale economie en hun begeleiders;
 • stagiairs met DIMONA-aangifte kleine statuten;
 • stagiairs van de lerarenopleiding.

Voor hoeveel telt een medewerker mee?

sla link op in klembord

Kopieer

Een medewerker die voltijds werkt gedurende het volledige kalenderjaar telt voor 1 VTE. Een medewerker die halftijds werkt gedurende het hele kalenderjaar telt voor 0,5 VTE. Een medewerker die vier vijfde werkt gedurende het hele kalenderjaar telt voor 0,8 VTE.

Een medewerker die voltijds werkt van 1 september tot en met 31 december telt voor 4/12 VTE.

Berekening van het gemiddelde

sla link op in klembord

Kopieer

Om het gemiddelde te berekenen kijk je naar de toestand op de laatste dag van elke maand: je telt elke laatste dag van de maand het aantal VTE en dat deel je door 12.

Een personeelslid dat uit dienst gaat op 29 september telt niet meer mee voor de maand september, alsof dit personeelslid de hele maand september niet zou hebben gewerkt.

Een personeelslid dat in dienst komt op 31 augustus telt al voor een volledige maand mee in augustus, alsof dit personeelslid al de hele maand augustus zou hebben gewerkt.

Contractgegevens

sla link op in klembord

Kopieer

Je berekent op basis van de contractgegevens, niet op basis van aan- of afwezigheid.

Dat betekent dat je een langdurig afwezige meetelt alsof hij niet afwezig zou zijn en dat je ook de vervanger van die langdurig afwezige meetelt: je hebt immers met allebei die medewerkers een arbeidsovereenkomst.

Het boekjaar is korter of langer dan 12 maanden

sla link op in klembord

Kopieer

Maak de berekening voor elke maand van het boekjaar. Sommeer en deel door het aantal maanden van het boekjaar.

Jaaromzet

sla link op in klembord

Kopieer

Exclusief btw

sla link op in klembord

Kopieer

Als je btw heft op bepaalde inkomsten, dan tel je die btw niet mee.

Berekeningswijze

sla link op in klembord

Kopieer

Je berekent de jaaromzet aan de hand van de resultatenrekening van het boekjaar, zoals je die vindt in de jaarrekening van de vzw.

De berekening verloopt in twee stappen.

Eerst deel je het bedrag van de code 70 van de resultatenrekening door de som van de bedragen van de codes 70, 71, 72, 73, 74 en 75.

Is het resultaat van de deling groter dan 50% (dit is groter dan de helft), dan gebruik je het bedrag van code 70 als jaaromzet.

Is het resultaat van de deling kleiner dan 50% (dit is kleiner dan de helft), dan gebruik je de som van de bedragen van codes 70, 71, 72, 73, 74 en 75 als jaaromzet.

Je maakt die berekening voor elk boekjaar dat je moet analyseren. Het is mogelijk dat je niet elk boekjaar dezelfde definitie van jaaromzet kunt gebruiken.

Het boekjaar is korter of langer dan 12 maanden

sla link op in klembord

Kopieer

Bereken de omzet op jaarbasis: vermenigvuldig de omzet met 12 en deel door het aantal maanden van het boekjaar.

Balanstotaal

sla link op in klembord

Kopieer

Het balanstotaal lees je af uit de balans van het boekjaar. Het balanstotaal is gelijk aan het totaal van de activa en is dus ook gelijk aan het totaal van de passiva.

Een boekjaar dat korter of langer is dan 12 maanden vereist geen bijkomend rekenwerk.

Een lopend contract met een bedrijfsrevisor

sla link op in klembord

Kopieer

Het is mogelijk dat je in boekjaar 2022 nog een lopend contract had met een bedrijfsrevisor. Het gaat dan om een contract dat is afgesloten voor de controle van boekjaar 2021 of boekjaar 2020.

Je moet dat lopend contract tot de eindvervaldag naleven. Vroegtijdige stopzetting is wettelijk niet toegelaten.

Als je geen recht hebt op een tegemoetkoming van AGODI voor de controle van boekjaar 2022, dan zul je de kosten van de bedrijfsrevisor van 2022 volledig zelf moeten dragen, ook al kun je niet onder dit lopende contract uit.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio