Recht op deconnectie voor contractuelen

sla link op in klembord

Kopieer

Situering

sla link op in klembord

Kopieer

Op 29 maart 2023 hebben de sociale partners bevoegd voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaams gemeenschap drie cao’s ondertekend met een afsprakenkader deconnectie voor contractueel personeel:

  • cao van 29 maart 2023 betreffende het recht op deconnectie paritair subcomité 152.01
  • cao betreffende het recht op deconnectie voor administratief bedienden en opvoeders internaten paritair subcomité 225.01
  • cao betreffende het recht op deconnectie voor andere bedienden paritair subcomité 225.01

Door het afsluiten van de cao’s hebben de sociale partners gevolg gegeven aan de wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 (BS 10 november 2022). Die wet geeft aan dat tegen uiterlijk 1 april 2023 afspraken gemaakt moesten zijn over het recht van werknemers op deconnectie. Aangezien er op sectoraal niveau afspraken gemaakt zijn, vervalt de verplichting voor de besturen om een lokaal afsprakenkader te onderhandelen.

Hieronder kun je de teksten van de cao's raadplegen en vind je ook een toelichtende nota terug.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio