Raamwerk

De onderzoeksresultaten op vragen rond de ontwikkeling en implementatie van leerplannen.

In 2011 organiseerde het voormalige VVKBaO (nu Katholiek Onderwijs Vlaanderen) naar aanleiding van haar honderdjarig bestaan een bevraging bij schoolteams. De resultaten op vragen rond de ontwikkeling en implementatie van leerplannen liggen aan de basis van het leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Die onderzoeksresultaten zijn samengevat in het rapport Raamwerk voor een leerplan in ontwikkeling (2015).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio