Academiereglement opstellen

Elke academie beschikt over een academiereglement. De raad van bestuur keurt voor zijn academie dat academiereglement goed.

Bij inschrijving in een academie voor deeltijds kunstonderwijs verklaart een leerling zich akkoord met dat reglement. Een leerling zou de rechten en plichten die daarin beschreven staan moeten kennen. Met een handtekening op het inschrijvingsformulier gaat hij akkoord met het academiereglement, maar ook met het artistiek-pedagogisch project van de academie.

De academie is niet verplicht om de leerling bij de inschrijving altijd een print van het academiereglement te geven, alleen als een leerling er uitdrukkelijk om vraagt. De academie informeert de leerling over het bestaan van dat reglement en over de plaats waar hij het kan raadplegen. Het academiereglement wordt ook altijd ter beschikking gesteld van de inspectie en de verificatie.

De raad van bestuur stelt het academiereglement autonoom op specifiek voor haar academie. Dat reglement bevat volgens art. 58 van het Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs verplicht een aantal elementen.

We stellen niet één model van academiereglement ter beschikking maar voegen hierbij enkele ontwerpen die kunnen inspireren. De academie past een academiereglement ieder jaar aan de nieuwe regelgeving aan.

Contact

Henk de Baene
pedagogisch begeleider
   02 507 06 70
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio