Wiki

Leerlingen werken samen in de doeltaal aan een wikidocument (gezamenlijke website).

Gebruik en/of activiteiten

sla link op in klembord

Kopieer

Bij deze tool werken alle leerlingen in dezelfde wiki (= meerdere webpagina’s die door samenwerking zijn ontstaan). Er is dus één gezamenlijke tekst die door alle deelnemers wordt onderhouden. Dit heeft als voordeel dat iedereen meteen ziet wie wat heeft geproduceerd en dus ook direct feedback kan geven. Het idee is dat de kwaliteit van de informatie toeneemt wanneer iedereen wordt aangemoedigd het zelf te verbeteren. Je zou bijvoorbeeld jouw klas kunnen indelen in kleinere groepjes, die elk verantwoordelijk zijn voor het uitwerken van een subonderdeel binnen één wiki. 

Via de link onderaan vind je hiervan een mooi voorbeeld. Met behulp van informatie van het Internet en/of het leerwerkboek moeten ze dan hun deel zo goed mogelijk weten te vullen. De thema’s waarover leerlingen een wiki kunnen maken zijn eindeloos: hun favoriete film, acteur, boek, auteur, Tv-programma, muziek of hobby; de stad of het dorp waar ze wonen, hun school, hun geïntegreerde proef ... Belangrijk bij een dergelijke opdracht is dat je de leerlingen wijst op het gevaar van schending van auteursrechten. Bronvermelding speelt dus een grote rol.

Prijs

sla link op in klembord

Kopieer

Gratis tool

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio