Via het stelsel van wijk-werken kan een langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoeren op school.

Zo kan de werkzoekende werkervaring opdoen alvorens terug in het gewone arbeidscircuit terecht te komen. Hij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. Na maximaal twaalf maanden volgt dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.

Dit stelsel vervangt sedert 1 januari 2018 het vroegere PWA-stelsel.

Toepassingsgebied

sla link op in klembord

Kopieer

Wijk-werken geldt enkel binnen het Vlaamse Gewest. Dit betekent dat zowel de school die gebruik wil maken van het systeem als het domicilie van de werkzoekende in het Vlaamse Gewest moeten liggen.

Voor de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het vroegere PWA-stelsel bestaan. Zij kunnen geen gebruik maken van het wijk-werken. Daarnaast kan een werkzoekende uit het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen wijk-werken uitvoeren in een school gelegen in het Vlaamse Gewest.

De school is de gebruiker. De werkzoekende is de wijk-werker. De gemeente is de organisator.

Overeenkomsten en verzekeringen

sla link op in klembord

Kopieer

Wijk-werker

sla link op in klembord

Kopieer

Een werkzoekende wordt door de VDAB naar het wijk-werken geleid, een leefloongerechtigde door het OCMW. De wijk-werker sluit een wijk-werkovereenkomst met de organisator van wijk-werk: de gemeente. Een nieuwe overeenkomst voor wijk-werken kan voor maximaal één jaar afgesloten worden. Deze beperkte duur geldt niet voor wie op 30 september 2017 al verbonden was met een PWA-overeenkomst.

Gebruiker van wijk-werk

sla link op in klembord

Kopieer

Als gebruiker van wijk-werk sluit je als school een gebruikersovereenkomst met de organisator van wijk-werk, namelijk de gemeente.

Je hebt als gebruiker van wijk-werk geen rechtstreekse overeenkomst met je wijk-werker. Je hoeft geen extra verzekering af te sluiten in het kader van arbeidsongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid. De VDAB zorgt voor de verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Komt de wijk-werker met de wagen naar jou? Voor die verplaatsing is hij gedekt voor lichamelijke schade door de polis arbeidsongevallen. Voor de stoffelijke schade is hij niet gedekt, tenzij de schade gerecupereerd wordt door de tegenpartij die in fout was.

Begeleiding

sla link op in klembord

Kopieer

De VDAB of het OCMW zorgt naast de toeleiding ook voor de begeleiding van de wijk-werker. Als school hou je je aan de gedragscode voor veiligheid tijdens wijk-werken.

Duur en prestaties

sla link op in klembord

Kopieer

De wijk-werker mag maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar presteren.

De duur van de overeenkomst legt de organisatie die de wijk-werker toeleidt (OCMW of VDAB) vast. Dit gebeurt in functie van de noden van de werkzoekende. Het is dus niet automatisch zo dat een overeenkomst voor wijk-werken één jaar duurt.

Wijk-werkcheques en kosten

sla link op in klembord

Kopieer

Wijk-werker

sla link op in klembord

Kopieer

De wijk-werker ontvangt 4,10 euro per cheque. Daarnaast heeft hij recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer van 0,15 euro per kilometer als hij meer dan vijf kilometer van de tewerkstellingsplaats woont. De VDAB betaalt deze vergoeding.

Gebruiker van wijk-werk

sla link op in klembord

Kopieer

Als school betaal je jaarlijks een inschrijvingsrecht van 7,5 euro aan de organisator van het wijk-werken. Je wijk-werkorganisator bepaalt hoeveel een wijk-werkcheque kost. De prijs ligt tussen 5,95 en 7,45 euro.

Je betaalt één wijk-werkcheque per begonnen uur. Na het beëindigen van de activiteit geef je de wijk-werkcheques aan de wijk-werker. Ben je dit vergeten, doe dit dan minstens op het einde van de maand waarin de activiteit plaatsvond.

Op de website van Edenred bestel je de wijk-werkcheques.

Organisator van wijk-werken

sla link op in klembord

Kopieer

De gemeenten hebben de opdracht om te zorgen voor een organisatie van wijk-werken. Gemeenten met meer dan 60 000 inwoners kunnen in de gemeente een organisatie oprichten. Kleinere gemeenten richten een samenwerkingsverband op of laten de organisatie over aan de VDAB.

De organisator is verantwoordelijk om de gebruikers te matchen met de beschikbare wijk-werkers. Via de VDAB vraag je wie organisator is van wijk-werken in jouw regio. Je kunt er ook terecht met al je vragen over wijk-werken.

Soort klusjes

sla link op in klembord

Kopieer

Uit de Vlaamse activiteitenlijst kan een gemeente een keuze maken welke klusjes ze toelaten en welke niet.

Biedt je gemeente de activiteit die jij wil laten uitvoeren niet aan? Dan kun je vragen aan je wijk-werkorganisator of die activiteit ook opgenomen kan worden.

In jouw school zijn volgende activiteiten mogelijk:

 • activiteiten in functie van preventie
  • gemachtigd verkeersopzichter aan de schoolpoort
 • hulp bij administratieve formaliteiten
  • administratieve hulp bij het organiseren van een opendeurdag, tentoonstellingen, feesten, conferenties …
 • kleine herstellings- en onderhoudswerken
 • logistieke taken
  • hulp aan ouderverenigingen;
 • ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • hulp bij oppas of begeleiding van kinderen naar activiteiten of tijdens de activiteiten
  • hulp, ondersteuning of uitvoeren van ochtend-, middag- of avondtoezicht
  • hulp, ondersteuning of uitvoeren van busbegeleiding
 • klein tuinonderhoud
  • grasperken maaien
  • sneeuw of bladeren opruimen
  • onderhoud van opritten

×
Kijkt als...
Niveau
Regio