Welkom in de Marioclub!

Wist je dat in de Kleuterschool Groenendaal uit Merksem, kleuters met een extra zorgnood die niet volledig kunnen geholpen worden binnen de brede basiszorg, welkom zijn in de Marioclub!
Zorgcoördinator Inge Verschueren, vertelt je er alles over.

De Marioclub wordt georganiseerd binnen de verhoogde zorg. De leden van de club zijn kleuters met een extra zorgnood die niet volledig kan ingevuld worden binnen de brede basiszorg. Mogelijke noden zijn: beperkte kennis van instructietaal, beperkte beheersing van executieve functies, kleuters met nood aan extra uitdaging of sterke tegenstanders in het spel, cognitief sterke leerlingen …

Mario

sla link op in klembord

Kopieer

De kleuters kennen ‘Mario’ vaak van thuis. Zijn kwaliteiten worden extra in de verf gezet. Mario kan veel, Mario bedenkt steeds een oplossing, Mario werkt altijd samen met zijn vriend Luigi… Kortom: Mario is erg knap en dat zijn de leden van de club ook elk op hun manier! Er wordt steeds gewerkt aan positieve ingesteldheid en welbevinden. Je MAG mee naar de Marioclub omdat je op jouw manier bijzonder bent. Lid zijn van de Marioclub wordt breed getoond: een eigen Mariotas, een eigen plekje met foto (samen met Mario) aan de kapstok in de gang…

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

  • De zorgleerkracht ondersteunt buiten de klas.
  • Sfeerschepping in de kring: begroeting met Houtchacha van kapitein Winokkio (kleuters in hun kracht zetten), de spelletjes van de vorige keer worden uit de tas gehaald, nakijken, bedanken voor de goede zorgen, gesprekje over de beleving thuis en dan volgt een spelletje of liedje (met bijbehorende picto’s) met betrekking tot aandacht richt.
  • Aan de tafel: zorgleerkracht toont het nieuwe gezelschapsspel en legt het uit, daarna wordt het spel gespeeld (beurt afwachten, spelregels toepassen, richting volgen, gevoelsregulatie bij beurt afwachten en winnen en verliezen…).
  • Afronding en opruimen: spelletjes inladen in de tassen (hetzelfde spel als wat gespeeld werd, er werden verschillende spellen aangekocht). De tassen worden opgehangen aan de kapstok, zodat , ook ondersteuners, de juf… het spel in de loop van de week nog een keer kunnen herhalen, de zorgleerkracht zorgt ervoor dat de Mariotas op vrijdag mee naar huis gaat en op maandag wordt hij opnieuw aan de kapstok gehangen.

Ouderbetrokkenheid

sla link op in klembord

Kopieer

De ouders worden bij de start van de Marioclub persoonlijk aangesproken door de zorgleerkracht, ze legt alles uit en maakt een groepje aan via Questi of Whatsapp. Telkens er een nieuw spelletje meegaat, krijgen de ouders een bericht en een filmpje met de spelregels. Ze worden aangemoedigd om het spelletje meermaals te spelen. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op communicatie en participatie met de ouders.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel
  • SEgb3: Zoeken naar mogelijkheden om, in respect voor zichzelf en de ander, aan eigen behoeften en die van anderen tegemoet te komen
  • IVzv2: Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties
  • MZzo2: Adequaat reageren op zintuiglijke impulsen​​​​​​​

×
Kijkt als...
Niveau
Regio