We verwijzen door: expeditie WareWare

In dit project zitten allerlei kansen verwerkt voor de kinderen om zichzelf en elkaar op een andere manier te leren kennen. Ze worden uitgedaagd om op onderzoek te gaan, en ontdekken dat ze van elke persoon op bepaalde vlakken verschillen en op andere vlakken gelijkenissen vertonen, zowel in hun eigen omgeving als ruimer. Als kinderen van jongs af aan zien dat iedereen anders is, dan wordt dat iets heel gewoons.

Korte omschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Groeien in inspirerend burgerschap kan al vroeg beginnen. Met het materiaal van Expeditie WareWare* werk je met jonge kinderen aan identiteit vormenonderzoeken, en verbindend dialogeren.

In het project zitten allerlei kansen verwerkt voor de kinderen om zichzelf en elkaar op een andere manier te leren kennen. Ze worden uitgedaagd om op onderzoek te gaan, en ontdekken dat ze van elke persoon op bepaalde vlakken verschillen en op andere vlakken gelijkenissen vertonen, zowel in hun eigen omgeving als ruimer. Als kinderen van jongs af aan zien dat iedereen anders is, dan wordt dat iets heel gewoons.

Even over de titel: * WARE: ik, WAREWARE: wij (Japans)

Elke dag komen we nieuwe mensen tegen van wie we dingen kunnen leren, en die dingen doen ook onszelf een beetje veranderen. Naar een andere mening luisteren doet soms een tikkeltje anders denken. En door een andere gewoonte te ervaren, ontdekken we soms dat die leuker is dan wat we al ons hele leven gewoon zijn. Vandaar dat we WareWare zo'n leuke naam vinden, want 'ik' (ware) kan niet zonder 'wij' (wareware) en de Wereld, dat zijn Ik en Jij.

Opbouw en verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Het lesmateriaal ‘Expeditie WareWare’ bestaat uit een handleiding voor de leraar en een mediapakket met didactisch materiaal.

In de klas verschijnen allerlei vreemde voorwerpen, elke dag één. Deze vormen de aanleiding tot een klasgesprek en vervolgens een korte activiteit rond een onderwerp gelinkt aan de leefwereld van je leerlingen: eigenaardige voorwerpen met zelf te verzinnen functies, eetgewoonten, lichaamskunstjes en begroetingen.

Via de activiteiten leren je leerlingen zichzelf en elkaar op een andere manier kennen. De onderwerpen worden telkens geïntroduceerd door een filmpje van Sora en Mirai, Vincentia of Bilal, 4 kinderen die in België wonen en een link hebben met een ander land. Zij tonen hun huis en familie, ze vertellen iets over het onderwerp én tonen ook beelden van andere mensen wereldwijd.

(W)onderwijzen

sla link op in klembord

Kopieer

Expeditie WareWare sluit ook aan bij Het jonge kind als (W)onderzoeker

Het project biedt ervaringskansen die de nieuwsgierigheid en exploratiedrang van jonge kinderen prikkelen. Ze worden daarbij gestimuleerd hun hele lichaam en alle zintuigen in te zetten. Tegelijk vind je in het project inspiratie om iets te doen met de vele vragen die de kinderen zullen stellen en die je als leraar de kans geven om te (w)onder-wijzen

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Derde kleuterklas, eerste graad lager onderwijs

Links en bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio