We verwijzen door: Demoklap - goed samenleven in superdiversiteit

Het doel van Demoklap is leerlingen leren ‘goed omgaan met superdiversiteit’, en leraren ondersteunen om handelingsdrang en -verlegenheid te overstijgen en hen een bewuste, doordachte aanpak van uitdagende thema’s in de klas aanbieden.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Demoklap is een project van Atlas integratie en inburgering vzw Antwerpen en biedt gratis online materiaal aan rond samenleven in superdiversiteit.

Link met inspirerend burgerschap

sla link op in klembord

Kopieer

Het doel van Demoklap is leerlingen leren ‘goed omgaan met superdiversiteit’, en leraren ondersteunen om handelingsdrang en -verlegenheid te overstijgen en hen een bewuste, doordachte aanpak van uitdagende thema’s in de klas aanbieden.

Het materiaal sluit goed aan bij inspirerend burgerschap, bij uitstek bij de pijlers:

Is dit materiaal iets voor mij?

sla link op in klembord

Kopieer

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Het materiaal is op de eerste plaats bedoeld voor gebruik in secundair onderwijs. Zij kunnen de didactische tips natuurlijk rechtstreeks toepassen.

Basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Maar leraren basisonderwijs die zich rond superdiversiteit willen professionaliseren kunnen hier zeker ook de nodige informatie vinden.

Door een online-module op eigen tempo te doorlopen, krijg je meer inzicht in superdiversiteit. Dat zal je zeker helpen bij het lesgeven aan een superdiverse leerlingengroep!

De voorbeelden zijn mogelijk wel minder herkenbaar en de didactische materialen kunnen niet altijd (zeker bij jongere kinderen) toegepast worden.

Niveau-overschrijdend

sla link op in klembord

Kopieer

Zowel voor (bu)bao als voor (bu)so kunnen de professionaliseringsfiches minstens inspiratie bieden.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

De ontwikkelaars van Demoklap leggen haarfijn het belang van hun materiaal uit. We laten hen aan het woord:

Onze scholen zijn superdivers en dat brengt uitdagingen met zich mee.

Eén van de uitdagingen die zich stellen, is dat meningen kunnen botsen, onder andere door verschillende etnisch-culturele en religieuze achtergronden.

Maatschappelijke thema’s als terrorisme, de vluchtelingencrisis, het hoofddoekendebat, holebi’s, gelijkheid tussen man en vrouw, evolutieleer, het belang van godsdienst, racisme en discriminatie,... geven vaak aanleiding tot pittige discussies.

Leerlingen doen soms ‘radicale’ of uitdagende uitspraken. Op sommige vlakken sijpelt de maatschappelijke polarisering ook door tot in de klas.

Leerkrachten weten niet altijd hoe hiermee om te gaan. Handelingsdrang en -verlegenheid zijn vaak voorkomende reacties.

Bij handelingsdrang wil je als leerkracht vooral snel grenzen stellen en/of gedrag, denken of uitspraken corrigeren.

Bij handelingsverlegenheid probeer je de discussie uit de weg te gaan: omdat het te ongemakkelijk of onveilig aanvoelt en/of omdat je je onbekwaam voelt.

Het zijn beiden ‘menselijke’ reacties die ook hun redenen hebben. Maar ze hebben zelden het gewenste effect, ze ontnemen namelijk leerlingen zinvolle leerkansen.

Pedagogisch-didactisch goed inspelen op superdiversiteit is, kort gezegd, essentieel voor het leren van alle leerlingen. Dat is wat we ook in inspirerend burgerschap proberen te bereiken en wat in het project katholieke dialoogschool beschreven staat:

een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil

Voorbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

Er komt nog geregeld materiaal bij. Daarom verwijzen we graag door naar de website van Demoklap in plaats van alle materiaal hier te publiceren. Navigeer zelf vanaf het basisdocument, of kijk hieronder naar enkele smaakmakers!

TOOLfiches: met hapklare methodieken om in de klas te gebruiken

×
Kijkt als...
Niveau
Regio