PRO.

sla link op in klembord

Kopieer
Je kunt de PRO. doorzoeken via:
 • de zoeker
 • het menu
Voor de zoeker klik je rechtsboven op het icoon van een vergrootglas.
Je kunt zoeken op ‘type’ en kiezen of je op gehele website  zoekt of enkel vanuit het thema, waarvan je komt.
Op welke types kun je zoeken?
 • Documenten:  alle downloadbare bestanden, zoals Word-documenten, PowerPoints, pdf’s …
 • Leerplanpagina’s secundair: alle themapagina’s waarop je een leerplan voor het secundair onderwijs terugvindt, vaak ook met ondersteunende materialen en professionaliseringen.
 • Nieuws: alle nieuwsberichten die eerder in de wekelijkse algemene nieuwsbrief of maandelijkse vakkennieuwsbrief verschenen zijn. Je kunt zoeken tot 12 maanden terug.
 • Personen: alle contactpersonen en medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wanneer je zoekt op (een deel van) hun naam.
 • Professionaliseringen: alle professionaliseringsintiatieven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zoals nascholingen, leerpaden, lerende netwerken …
 • Themapagina’s: alle webpagina’s over de thema’s waarrond we ondersteuning bieden (waaronder ook de vroegere mededelingen).
 • Vacatures: alle vacatures van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar ook van alle katholieke scholen voor directie- en middenkaderfuncties.
Voor het menu klik je rechtsboven op het icoon met de drie horizontale lijnen. Het menu verschijnt met links de kanalen, en rechts voor elk kanaal de relevante thema's. Via dit menu zie je meteen alle pagina's op onze website bij een specifiek kanaal.

sla link op in klembord

Kopieer
Je vindt ons aanbod terug op de PRO.-site, die we steeds aanvullen met nieuwe professionaliseringsinitiatieven. Om gericht in ons aanbod te kunnen zoeken, kun je gebruik maken van verschillende filters:
 • zoekterm
 • onderwijsniveau
 • functie
 • type initiatief
 • fysiek of online
 • locatie en datum
 • thema
In dit filmpje geven we je een bijkomende uitleg over alle filters en wat tips en tricks.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

sla link op in klembord

Kopieer
Een leidinggevende heeft automatisch toegang tot gevoelige informatie op onze website, zoals informatie over orde, tuchtprocedures, evaluatie of ontslag. Een administratief verantwoordelijke kan via zijn leidinggevende toegang krijgen. Daarnaast kun je als leidinggevende of administratief verantwoordelijke nu ook extra mensen van het team toegang geven tot die informatie. 
Hoe?
Surf naar mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.
 • in het basisonderwijs, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs, scholengemeenschap of internaat: geef je teamleden de functie "Raadpleger gevoelige informatie website"
 • in het secundair onderwijs, een CLB of een bestuur: vul bij het veld "Wie krijgt bijkomend toegang tot gevoelige informatie op de website?" de namen van die teamleden in.

sla link op in klembord

Kopieer
Klik rechtsboven op het gebruikersicoon en klik op aanmelden.
Het grootste deel van de PRO. is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft daarvoor dus niet in te loggen. Zie je bepaalde info niet? Controleer dan je kijkfilter of meld aan.

sla link op in klembord

Kopieer
Op de homepage van de PRO.-website vind je de navigatiestructuur terug en ook al het nieuws. Via de drie knoppen rechtsbovenaan kun je:
 • gemakkelijk navigeren
 • je profiel bekijken
 • zoeken
Ongeacht waar je je op onze website bevindt, kun je via het menu rechtsboven (de drie streepjes) overal heen surfen. Het menu toont meteen alle pagina's die je op de PRO.-website kunt terugvinden.
Via je profiel kun je:
 • je kijkfilter aanpassen (onderwijsniveau en regio, waardoor je meer of minder ziet op de PRO.-site)
 • naar mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen en je gegevens aanpassen
 • kijken voor welke professionaliseringen je ingeschreven bent
 • je inschrijven voor de nieuwsbrief of je voorkeuren aanpassen
 • je cookie-instellingen aanpassen
Via het vergrootglas kun je zoeken binnen het huidige thema of breder over de hele website heen.
Op de verschillende themapagina's bundelen we onze dienstverlening voor dat thema:
 • informatie, wetgeving, praktijkvoorbeelden ...
 • contactgegevens
 • professionaliseringsinitiatieven over dat thema
 • nieuws
Bovenaan zie je ook steeds het kruimelpad, waardoor je weet waar je je precies op de website bevindt. Je kunt via het kruimelpad ook terug navigeren naar hoger gelegen niveaus binnen de menustructuur.
Al deze informatie vind je ook terug in onderstaand filmpje, dat je eventueel kunt gebruiken op een personeelsvergadering om de PRO.-website toe te lichten aan je team.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

sla link op in klembord

Kopieer
Nee, het grootste deel van de PRO. is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft dus niet in te loggen, maar kunt er ook voor kiezen om je kijkfilter in te stellen. De kijkfilter zorgt ervoor dat je enkel die informatie ziet voor jouw onderwijsniveau en regio.
Het kan wel zijn dat je voor sommige afgeschermde informatie moet inloggen met je KathOndVla-account. Nog geen account?

sla link op in klembord

Kopieer
De website met mededelingen is stopgezet. Je vindt de nodige informatie nu op de PRO.-website. De mededelingen zijn steeds herwerkt tot een webpagina over dat thema. In sommige gevallen vind je nog de documenten terug, maar die worden systematisch herwerkt tot webpagina's.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio