Identiteit

Vanuit de vicariale diensten worden de katholieke identiteit en de pastoraal op school ondersteund.

De begeleider(s) ‘identiteit op school’ en de begeleider(s) ‘pastoraal op school’ engageren zich om met diverse schoolactoren in dialoog te gaan over de eigenheid van een christelijk geïnspireerd onderwijsaanbod in de hedendaagse maatschappelijke context van diversiteit en secularisering. Dit doen ze zowel aanbodgericht als vraaggestuurd.

Concreet willen deze begeleiders alle schoolactoren ondersteunen:

  • bij de uitwerking en realisatie van hun schooleigen pedagogisch project als katholieke dialoogschool;
  • bij het uitbouwen van een pastoraal beleid op school, waarbij de christelijke stem op een eigentijdse wijze zichtbaar wordt doorheen het alledaagse schoolleven.

De begeleiders identiteit en pastoraal staan samen met de bisschoppelijk gedelegeerde in voor de verbinding tussen de verschillende opdrachten. Ze werken hiervoor samen met de inspecteurs-adviseurs voor het vak rooms-katholieke godsdienst, alle collega’s van het vicariaat en de pedagogische begeleiding (van de regio). De samenwerking tussen de collega’s identiteitsontwikkeling en de pastorale begeleiders van de vijf vicariaten en de samenwerking met de diensten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgen voor een Vlaanderenbrede inbedding.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio