De regionale werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het vicariaat onderwijs, een dienst van de bisschop. De vicariale diensten van de verschillende bisdommen zijn verantwoordelijk voor de regionale dienstverlening aan scholen en hun besturen. Ze staan in voor de regionale representatie en belangenbehartiging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De vicariale diensten worden geleid door de bisschoppelijk gedelegeerde, die ook het comité besturen (COBES) en de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC) voorzit en de inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst coördineert.

Besturenwerking

BOS, Preventie en Welzijn, Infrastructuur, Kwaliteitsvol besturen, Personeelsbeleid

Comité Besturen - COBES

Verkozen afvaardiging van bestuurders uit diverse schoolbesturen

Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie - DPCC

Planning & programmatie

Identiteit

Ondersteuning op het  vlak van de katholieke identiteit en pastoraal op school

×
Kijkt als...
Niveau
Regio