Comité Besturen - COBES

Het Comité Besturen (COBES) is een verkozen afvaardiging van bestuurders uit diverse schoolbesturen verspreid over het hele bisdom. Zij komen ongeveer maandelijks samen in het Vicariaat onderwijs om gemeenschappelijke aandachtspunten voor schoolbestuurders te bespreken. Vanuit het COBES zetelen er afgevaardigden in de raad van bestuur en de adviesraden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissies. 

Samenstelling COBES

sla link op in klembord

Contact

Pierre Colla
stafmedewerker
011 26 44 07
Francis Loyens
leidinggevende van de vicariale diensten
011 28 84 40
×
Kijkt als...
Niveau
Regio