Besturenwerking

Het vicariaat voor het onderwijs ondersteunt de besturenwerking in de regio Limburg. Besturen zijn één van de succesfactoren van kwaliteitsvol onderwijs. Hun helikopterblik zorgt er mee voor dat het confessioneel onderwijs op de kaart blijft. De inzet om in te spelen op beleidsuitdagingen en alle vormen van onderwijs te koesteren, zijn de garantie voor een lokaal performant katholiek onderwijs.

Wij ondersteunen en begeleiden besturen graag in de verdere uitbouw van hun deskundig, vrijwillig maar niet vrijblijvend engagement. Zo wil het vicariaat de familieband van het katholiek onderwijs in de regio verder versterken en de groei naar sterke en geoptimaliseerde samenwerkingsverbanden, planning en alle andere niet-pedagogische thema’s bevorderen.

Schoolbestuurders en directeurs kunnen bij Pierre Colla, coördinator schoolbesturen, ter ondersteuning terecht voor:

  • kwaliteit van besturen, beleidsvoerend vermogen en beleidsdomeinen;
  • preventie, welzijn op het werk  (kerngroep en netwerk preventie-adviseurs regio Limburg);
  • onderwijsplanning, aanvragen bij de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC);
  • infrastructuur- en capaciteitsdossiers;
  • bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS);
  • boekhouding (opmaken van financiële masterplannen, begrotingen, boekhouding en administratieve verplichtingen van de schoolbesturen).

Bij bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting kan Pierre Colla rekenen op Johan Briers en Jurgen Baens, halftijds BOS-begeleiders voor de regio Limburg. Door de nauwe samenwerking in dit team kan elk proces rekenen op de verschillende comptenties en ervaringen.
De ondersteuning voor boekhouding gebeurt door Jurgen Baens. 

Contact

Jurgen Baens
stafmedewerker
Johan Briers
pedagogisch begeleider
0478 48 81 99
Pierre Colla
stafmedewerker
011 26 44 07
×
Kijkt als...
Niveau
Regio