Vicariale diensten regio Limburg

De regionale werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het vicariaat onderwijs, een dienst van de bisschop. De vicariale diensten van de verschillende bisdommen zijn verantwoordelijk voor de regionale dienstverlening aan scholen en hun besturen. Ze staan in voor de regionale representatie en belangenbehartiging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De vicariale diensten worden geleid door de bisschoppelijk gedelegeerde, die die ook het Comité Besturen (COBES) en de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC) voorzit en de inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst coördineert.

Besturenwerking

Boekhouding, BOS, kwaliteit, infrastructuur en capaciteit, preventie en welzijn

Comité Besturen - COBES

Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie - DPCC

Planning & programmatie

Identiteit

Contact

Jurgen Baens
stafmedewerker
Johan Briers
pedagogisch begeleider
0478 48 81 99
Pierre Colla
stafmedewerker
011 26 44 07
Hendrik-Jan Gubbelmans
pedagogisch begeleider
Francis Loyens
leidinggevende van de vicariale diensten
011 28 84 40
Edith Maes
pedagogisch begeleider
0496 13 05 43
Jos Smets
medewerker
011 28 84 55
×
Kijkt als...
Niveau
Regio