Identiteit

De dienst Identiteit en Pastoraal van het vicariaat onderwijs in het bisdom Antwerpen engageert zich om met verschillende partners in dialoog te gaan over de eigenheid van een christelijk geïnspireerd onderwijsaanbod in de hedendaagse maatschappelijke context van diversiteit en secularisering. Vanuit die reflectie wil de dienst katholieke scholen niveau-overstijgend ondersteunen

 1. bij hun schooleigen pedagogisch project als katholieke dialoogschool,
 2. bij een vernieuw(en)de pastorale aanwezigheid. 

De begeleiders Identiteit en Pastoraal staan samen met de bisschoppelijk gedelegeerde in voor de verbinding tussen deze verschillende opdrachten en werken hiervoor intern samen met alle collega’s van het vicariaat, de pedagogische begeleiding regio Antwerpen en de inspecteurs-adviseurs die specifiek instaan voor het vak/ontwikkelveld r.-k. godsdienst.

De samenwerking met de collega’s identiteitsontwikkeling van de andere vicariaten en met de overkoepelende diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt voor een Vlaanderenbrede inbedding. Meer info.

Contact

Kristel De Leeuw
pedagogisch begeleider
   Hanne Jacobs
   pedagogisch begeleider
     0497 45 97 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio