Besturenwerking

Als vicariaat voor het onderwijs achten we de besturen bijzonder hoog in. Besturen zijn één van de succesfactoren van kwaliteitsvol onderwijs. Hun helikopterblik zorgt er mee voor dat het confessioneel onderwijs op de kaart blijft. De inzet om in te spelen op capaciteitsuitdagingen en alle vormen van onderwijs te koesteren, zijn de garantie voor een lokaal performant katholiek onderwijs. Wij ondersteunen en begeleiden besturen graag in de verdere uitbouw van hun professioneel, vrijwillig maar niet vrijblijvend engagement. De besturen kunnen op ons rekenen zoals wij op hen betrouwen.

Het bisdom Antwerpen is wat uniek in zijn samenstelling van besturen. Er zijn namelijk meerdere grote besturen maar ook enkele kleinere. Daarenboven hebben we met de stad Antwerpen de grootste stad van Vlaanderen op ons grondgebied, maar ook de rurale component ontbreekt niet. We zorgen ervoor dat onze besturen zowel in de stedelijke als landelijke context ten volle kunnen deelnemen aan allerhande initiatieven die over de netten heen worden uitgewerkt en hun werking ten goede komen. Samen geraken we heel ver. Dat is ons engagement.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio