Inspirerend materiaal

Filter

Filmpje bouwsteen onderwijsloopbaan

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen onderwijsloopbaan.

Praktijkvoorbeeld onderwijsloopbaan

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Fiche onderwijsloopbaan

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio