Inspirerend materiaal

Filter

Filmpje bouwsteen netwerk van de school

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen netwerk van de school.

Praktijkvoorbeeld netwerk van de school

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Fiche netwerk van de school

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio