Aan de slag ermee

Het loont de moeite om – naast andere krachtige en betekenisvolle onderwijsarrangementen in de klas en op school – af en toe ook samen met de leerlingen belangstellingscentra uit te werken.

Leerlingen krijgen gedurende een langere periode veelvuldig kansen om actief een stukje werkelijkheid te onderzoeken, grijpen en te begrijpen waardoor ze geleidelijk aan ingroeien in de wereld van vandaag en morgen.

Wanneer leerlingen inspraak krijgen in het gehele proces wordt hun ondernemingszin, creativiteit en onderzoekende houding aangescherpt; krijgen onvermoede talenten en passies  kans om te groeien.

Een aantal belangstellingscentra keren mogelijks omwille van hun verbondenheid met de chronologie van het jaar of de aanwezigheid in de context, of de vanzelfsprekende belangstelling bij bepaalde leeftijdsgroepen herhaaldelijk terug.

Dat leraren dan ook snel teruggrijpen naar eerder gemaakte kwalitatieve onderwijsarrangementen valt te begrijpen. Toch is daarbij enige waakzaamheid geboden. Steeds opnieuw zullen de vragen uit de focus bepalen wat nodig is bij deze leerling(en) op dit moment in zijn ontwikkeling. Zijn leraren bereid tot aanpassen of zelfs zoeken naar nieuwe arrangementen bij belangstellingscentra dan is er geen bezwaar.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio