Sector werkt individueel opleidingsrecht uit voor contractueel personeel

di 3 oktober 2023

Contractuele arbeiders en bedienden krijgen eenzelfde opleidingsrecht en vertrekken van twee individuele opleidingsdagen in 2023. Vanaf 1 januari 2024 komt er telkens een halve opleidingsdag per kalenderjaar bij. Dat groeipad mondt vanaf 2029 uit in vijf individuele opleidingsdagen. Het recht op jaarbasis wordt in verhouding gebracht voor wie deeltijds werkt of geen volledig kalenderjaar in dienst blijft. De regeling geldt voor alle onderwijsniveaus.

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds van de sector staat je hierin bij en biedt een ruim vormingsaanbod voor arbeiders en bedienden op maat van hun werkzaamheden. Dat vormingsaanbod is terug te vinden op de website van de vzw Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen (SF-VOV).

Een opleiding uit het sectoraanbod is kosteloos en bovendien kun je als werkgever de loonkost bij het fonds terugvorderen. Wanneer een bepaalde opleiding niet in het huidig aanbod voorkomt, is het mogelijk om een erkennings- en/of terugbetalingsverzoek tot het Sociaal en Waarborgfonds te richten dat de aanvraag vervolgens zal beoordelen. Je lanceert dat verzoek minimaal twee maanden voor het begin van de voorgenomen opleiding.

Naast formele opleidingen kan ook informeel leren deel uitmaken van het pakket.

Om het individueel opleidingsrecht te kunnen opvolgen rapporteer je jaarlijks over de aangeboden opleidingsdagen aan de ondernemingsraad, het LOC of zo je geen overlegorgaan hebt, aan de vakbondsafvaardiging. Deze rapportering stuur je daarnaast ook jaarlijks voor 31 mei door naar de vzw SF-VOV, zelfs wanneer je geen vakbondsafvaardiging hebt. Zo kan het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds een evaluatie maken van de opleidingsnoden en het vormingsaanbod up-to-date houden.

Je vindt de CAO-teksten en bijkomende toelichting weldra terug op onze website onder het PRO.-thema ‘loopbaan contractuelen’.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio