Op deze pagina vind je informatie over samenwerkingsverbanden van de school met externe partners.Door de samenwerking met deze partners ontstaat er een sociaal netwerk waar de school een plaats in vindt. Dat netwerk bestaat onder meer uit de pedagogische begeleidingsdiensten, het CLB, socio-culturele organisaties, welzijnsorganisaties, opvoedingsondersteuning en financiële partners en het flankerend onderwijsbeleid van de gemeente.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio